Home
เอ็ม-ซายน์ พลัส เสริมอาหารโปรไบโอติคเอนไซม์ เอนไซม์เสริมบำบัดสุขภาพ | ไบร์ท อะโรม่า ออยล์ : ช่วยให้สดชื่น กระตุ้นการตื่นตัว หอมเย็นชื่นใจ
ติดต่อเรา
เกี่ยวกับเรา
facebook
 
 
ไบร์ท ไบโอติค
เสริมอาหารโปรไบโอติคเอ็นไซม์
เสริมบำบัดและฟื้นฟู
สมุนไพรบำรุงและดูแลสุขภาพ
อะโรม่าบำบัด
Bright-biotic 12th
เอ็ม-ซายน์
เสียงดังในหู ไบร์ท พลัส
ไบร์ท พลัส
Bright Aroma oil

สุขภาพซ่อมได้

 

เพิ่มเพื่อน

   ขอบคุณที่สั่งซื้อสินค้าและสนับสนุนสินค้าไทย :: สินค้าทั้งหมดภายในร้านนี้เป็นสินค้าที่ผลิตภายในประเทศไทย และมีบางผลิตภัณฑ์ของเราเป็นสินค้า ที่ส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศคือ สหรัฐอเมริกา, ญี่ปุ่น และเกาหลี ได้แก่ เอ็ม-ซายน์ พลัส ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรไบโอติคเอนไซม์ คุณจึงมั่นใจใน คุณภาพดีเยี่ยมเป็นที่ยอมรับในต่างประเทศมานานกว่า 10 ปี ปลอดภัยด้วยการผลิตทางวิทยาศาสตร์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานความปลอดภัย เอ็ม-ซายน์ พลัส คือ ผลิตภัณฑ์เพื่อการบำบัด ฟื้นฟู และเสริมสร้างความแข็งแรง ของสุขภาพด้วยการใช้เอนไซม์ในการบำบัดตามหลักทางวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้อง

 
 

แมคเฟรส :: ที่รองขวด/แก้วปรับคุณภาพน้ำดื่มสุขภาพ


ปรับโครงสร้างน้ำให้มีโมเลกุลเล็กลง
ปรับค่าความเป็นด่างเพิ่มขึ้น
ทำให้โครงสร้างน้ำสามารถซึมผ่านผนังเซลล์ได้ง่าย
เพิ่มออกซิเจนให้เซลล์
เพิ่มอนุภาพของสารต้านอนุมูลอิสระ

   

     น้ำเป็นของเหลวที่มีปริมาณถึง 70%ของปริมาณมวลรวมของร่างกายและร่างกายใช้น้ำเป็นองค์ประกอบหลายอย่างในการรักษาสมดุล
ให้กับการดำรงชีวิตของมนุษย์ ร่างกายจะดำรงชีวิตอยู่ได้ก็ด้วยพลังงานที่เป็นการทำงานในระดับเซลล์และเอ็นไซม์ การทำงานของระบบ
เผาผลาญ (Metabolisium system) เกิดจากกระบวนการรวมกันระหว่างเมตาบอลิกเอ็นไซม์ (Metabolic enzyme) กับสารอาหารจำพวก
พวกวิตามินและแร่ธาตุในกระบวนการต้องใช้น้ำเป็นองค์ประกอบทั้งการนำพาเอ็นไซม์และสารอาหารเข้าสู่เซลล์ด้วยน้ำโมเลกุลขนาดเล็ก
และมีรูปร่างของโมเลกุลเป็นแบบหกเหลี่ยมที่มีขนาดและรูปร่างคล้ายกับผนังของเซลล์ ระหว่างกระบวนการเผาผลาญที่มีออกซิเจนเป็น
องค์ประกอบหลักตัวหนึ่งของหน้าที่เป็นเชื้อเพลิงในกระบวนการนี้จะทำให้เกิดอนุมูลขนาดเล็กของออกซิเจนที่ไม่ได้ทำงานในกระับวนการ
หลุดลอยออกไปกระทบต่อผนังเซลล์ นิวเครียส์ของเซลล์ หรือแม้แต่ ดี เอ็น เอ (D N A) ทำให้เกิดความเสียหายซึ่งเป็นสาเหตุทำให้เกิด
ความเสื่อมสภาพของเซลล์และเป็นที่มาของ "โรคความเสื่อมของร่างกาย" ต่างๆมากมาย อนุมูลเล็กๆของออกซิเจนที่ไม่สามารถจับคู่ได้
นี้เราเรียกว่า "อนุมูลอิสระ" ถ้าเราดื่มน้ำที่มีออกซิเจนสูงและโครงสร้างน้ำมีรูปเป็นหกเหลี่ยมน้ำนั้นก็สามารถเข้าไปสู่ภายในเซลล์และแบ่ง
บันออกซิเจนให้กับอนุมูลอิสระได้ก็ทำให้อนุมูลอิสระมีสภาพที่สามารถจับคู่ได้จึงเป็นกลางและไม่ทำร้ายเซลล์ของร่างกาย

     ในขณะที่มีกระบวนการเผาผลาญก็จะทำให้เกิดของเสียและขยะเกิดขึ้น ถ้ามีน้ำโมเลกุลรูปหกเหลี่ยมที่นำผ่านเข้าเซลล์ได้ก็จะทำ
หน้าที่ใหม่อีกอย่างหนึ่งก็คือ การนำพาเอาของเสีย ขยะ ที่เกิดจากกระบวนการเผาผลาญออกไปทิ้ง ทำภายในเซลล์ไม่มีของเสียและขยะ
ตกค้างเซลล์จึงสะอาดทำให้กระบวนการต่างๆที่เป็นกิจกรรมภายในเซลล์ทำงานได้อย่างราบรื่นและสมบูรณ์ ผลที่ได้กลับมาก็คือ เซลล์ก็
จะแก่ช้าลงเป็นการชะลอความแก่ให้กับเซลล์ รักษาความสมดุลของความเป็นหนุ่มเป็นสาว รักษาสมดุลของการทำงานของเซลล์

     การนำน้ำมาผ่านสนามแม่เหล็ก (Magnetic Field) ซึ่งพลังงานแม่เหล็กจะทำให้โครงสร้าง (Structure) ทางกายภาพของน้ำเกิดการ
เปลี่ยนแปลง แต่คุณสมบัติทางเคมีของน้ำไม่มีเปลี่ยน โมเลกุลยังคงเป็นไฮโดรเจน (Hydrogen) 2 อะตอมกับออกซิเจน (Oxygen) 1
อะตอมเหมือนเดิม แต่เกิดการจับกลุ่มที่มีโครงสร้างจำนวนโมเลกุลน้ำ (H2O) น้อยลงที่เคยเกาะเป็นกลุ่มละ 14 โมเลกุล เช่น น้ำประปา น้ำผ่านการกรองจากน้ำประปา จะลดลงมาเหลือเพียง 6 โมเลกุลต่อ 1 กลุ่ม ซึ่งเราเรียกน้ำที่มีกลุ่มขนาดเล็กกะทัดรัดนี้ว่า Micro cluster
Water (น้ำกลุ่มเล็ก) สนามแม่เหล็กทำให้โมเลกุลของน้ำมีการจัดเรียงตัวกันอย่างมีระเบียบและมีขนาดการเกาะกลุ่มของโมเลกุลที่เล็ก
ลงทำให้น้ำสามารถซึมผ่านผนังเซลล์ได้อย่างง่ายดาย เราจึงเรียกน้ำที่ผ่านสนามแม่เหล็กนี้ว่า "น้ำพลังแม่เหล็ก"

    แมคเฟรส (MagFresh) คือนวตกรรมของการจัดระเบียบของโมเลกุลของน้ำใหม่ด้วยการใช้แม่เหล็กแรงสูงชนิดพิเศษ ที่ถูกออกแบบมา
ใช้เฉพาะกับ "แมคเฟรส แ่ผ่นรองขวดและแก้วน้ำดื่ม" แมคเฟรสใช้หลักทำงานของสนามแม่เหล็กธรรมชาติโดยเมื่อนำขวดน้ำดื่มหรือแก้ว
น้ำดื่มมาวางบนแผ่นรองแมคเฟรส กระบวกการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างโมเลกุลของน้ำก็จะเริ่มดำเนินการโดยทันทีและเป็นไปอย่างธรรมชาติ
โมเลกุลของน้ำจะได้รับการจัดระเบียบใหม่ ค่าความเป็นกรดของน้ำก็จะปรับให้ค่าของน้ำเป็นด่างมากขึ้น

    ผลก็คือ..เมื่อคุณดื่มน้ำพลังแม่เหล็กเป็นประจำทุกวัน ร่างกายของคุณจะเริ่มมีการปรับสมดุลให้ดีขึ้นเรื่อยๆเป็นลำดับ ควบคุมน้ำหนักส่วน
เกินของร่างกายได้ ผิวพรรณมีความสดใสมากขึ้น ภูมิคุ้มกันแข็งแรงมากขึ้น

     แมคเฟรส (MagFresh) ผิวนอกผลิตจากวัสดุที่เป็นฉนวนทำสีภายนอกด้วยงานฝีมือต่อชิ้น ด้วยการใช้สีอะคิลิคคุณภาพสูงที่มีความ
คงทนสูงจากฝรั่งเศส จึงทำให้แมคเฟรสมีคุณค่าทางงานศิลป์ที่ผสมกลมกลืนกับเทคโนโลยี สวยงามมีคุณค่าในตัวเอง

แมคเฟรส น้ำพลังแม่เหล็ก
แมคเเฟรส โลโก้

แมคเฟรส ที่รองขวดน้ำพลังแม่เหล็ก

MF-BW gold

ที่รองขวดน้ำดื่มพลังแม่เหล็ก (ขนาด 10x10x2 เซ็นติเมตร)

 • ปรับให้น้ำดื่มมีความเป็นด่างที่ 7.4 pH - 8.0 pH
 • ปรับและจัดเรียงโมเลกุลของน้ำใหม่ใ้ห้มีขนาดเล็กลงขนาด 6 โมเลกุลต่อหน่วย
 • ปรับโครงสร้างน้ำให้เป็นโครงสร้างรูปหกเหลี่ยม
 • ทำให้น้ำมีออกซิเจนสูงมากขึ้น
 • ช่วยให้น้ำมีอนุภาพของออกซิเจนเหลือเป็นการเพิ่มการต้านอนุมูลอิสระให้ร่างกายเพิ่มขึ้น

เหมาะสำหรับขวดน้ำขนาดบรรจุ 500 มิลลิลิตร ปรับเปลี่ยนโครงสร้างน้ำกรองจากน้ำ
ประปาในระยะเวลา 4-6 ชั่วโมง ปรับค่าความเป็นด่างสูงสุด 7.8pH - 8.0pH ใน 24-36ชั่วโมง ในกรณีนำน้ำกรองที่มาจากน้ำประปาไปผ่านเครื่องสร้างโอโซน (O ZONE) ซึ่งจะทำให้ค่าของน้ำเป็นด่างที่ 7.4pH - 7.7pH จะใช้ระยะเวลาเพียง 3-4 ชั่วโมง

แมคเฟรสที่รองแก้วน้ำพลังแม่เหล็ก

แมคเฟรสที่รองแก้วน้ำพลังแม่เหล็ก

MF-GW gold & MF-GW blue

ที่รองแก้วน้ำดื่มพลังแม่เหล็ก (ขนาด 9x9x1 เซ็นติเมตร)

 • ปรับให้น้ำดื่มมีความเป็นด่างที่ 7.4 pH - 7.8 pH
 • ปรับและจัดเรียงโมเลกุลของน้ำใหม่ใ้ห้มีขนาดเล็กลงขนาด 6 โมเลกุลต่อหน่วย
 • ปรับโครงสร้างน้ำให้เป็นโครงสร้างรูปหกเหลี่ยม
 • ทำให้น้ำมีออกซิเจนสูงมากขึ้น
 • ช่วยให้น้ำมีอนุภาพของออกซิเจนเหลือเป็นการเพิ่มการต้านอนุมูลอิสระให้ร่างกายเพิ่มขึ้น
 • ช่วยรักษาคุณภาพของน้ำพลังแม่เหล็ก

เหมาะสำหรับแก้วน้ำขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร ปรับเปลี่ยนโครงสร้างน้ำกรองจากน้ำ
ประปาในระยะเวลา 12 ชั่วโมง ปรับค่าความเป็นด่างสูงสุด 7.4pH - 7.7pH ใน 24-36
ชั่วโมง ในกรณีนำน้ำกรองที่มาจากน้ำประปาไปผ่านเครื่องสร้างโอโซน (O ZONE) ซึ่ง
จะทำให้ค่าของน้ำเป็นด่างที่ 7.4pH - 7.7pH จะใช้ระยะเวลาเพียง 3-4 ชั่วโมง

สนในสั่งซื้อ >> เพิ่มเพื่อน

<กลับหน้าหลัก>

 
โปรไบโอติคเอนไซม์ ของ เอ็ม-ซายน์ และเอ็มซายน์ พลัส ช่วยปรับฟื้นคืนสุขภาพของคุณให้กลับมาเป็นปกติ แข็งแรง และอ่อนเยาว์ 
 
 
 
 

เมนูหลัก

ข่าว | กิจกรรม |บทความต่างๆ

ข้อมูลสาธารณะ

ลิงค์แนะนำเสริมความรู้

 
 

เพิ่มเพื่อน 

 

 
 
  Yahoo bot last visit powered by MyPagerank.Net   
 
 
   
 
 
 
© Copyright 2006-2018 by BRIGHT-BIOTIC :: Call :08-5132-8132, 09-1697-4373:: bright-biotic@windowslive.com