Home
เอ็ม-ซายน์ พลัส เสริมอาหารโปรไบโอติคเอนไซม์ เอนไซม์เสริมบำบัดสุขภาพ | ไบร์ท อะโรม่า ออยล์ : ช่วยให้สดชื่น กระตุ้นการตื่นตัว หอมเย็นชื่นใจ
ติดต่อเรา
เกี่ยวกับเรา
facebook
 
 
ไบร์ท ไบโอติค
เสริมอาหารโปรไบโอติคเอ็นไซม์
เสริมบำบัดและฟื้นฟู
สมุนไพรบำรุงและดูแลสุขภาพ
อะโรม่าบำบัด
Bright-biotic 12th
เอ็ม-ซายน์
เสียงดังในหู ไบร์ท พลัส
ไบร์ท พลัส
Bright Aroma oil

สุขภาพซ่อมได้

 

เพิ่มเพื่อน

   ขอบคุณที่สั่งซื้อสินค้าและสนับสนุนสินค้าไทย :: สินค้าทั้งหมดภายในร้านนี้เป็นสินค้าที่ผลิตภายในประเทศไทย และมีบางผลิตภัณฑ์ของเราเป็นสินค้า ที่ส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศคือ สหรัฐอเมริกา, ญี่ปุ่น และเกาหลี ได้แก่ เอ็ม-ซายน์ พลัส ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรไบโอติคเอนไซม์ คุณจึงมั่นใจใน คุณภาพดีเยี่ยมเป็นที่ยอมรับในต่างประเทศมานานกว่า 10 ปี ปลอดภัยด้วยการผลิตทางวิทยาศาสตร์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานความปลอดภัย เอ็ม-ซายน์ พลัส คือ ผลิตภัณฑ์เพื่อการบำบัด ฟื้นฟู และเสริมสร้างความแข็งแรง ของสุขภาพด้วยการใช้เอนไซม์ในการบำบัดตามหลักทางวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้อง

 
 

ผลิตภัณฑ์น้ำมันหอมระเหยเพื่อการบำบัด


น้ำมันหอมระเหย

    กลิ่นหอมจากน้ำมันหอมระเหยจะส่งผลต่อร่างกาย ซึ่งช่วยบำบัดอาการผิดปกติต่างๆได้เนื่องจากกลิ่นของน้ำมันหอม ระเหยจะช่วยกระตุ้นให้
สมองทำการหลั่งสารเอ็นโดฟินที่ช่วยลดความเจ็บปวดสาร้อนเซปฟาลีนที่ทำให้อารมณ์ดีและ สารเซโรโทนินที่ช่วยให้ร่างกายรู้สึกสงบเยือกเย็น
และผ่อนคลายลงได้ และเนื่องจากน้ำมันหอมระเหยส่วนใหญ่จะ มีคุณสมบัติในการต้านเชื้อแบคทีเรียและไวรัสบางชนิดมีฤทธิ์เป็นยากระตุ้นหรือ
ยานอนหลับ กลิ่นหอมจึงถูกนำมาใช้กัน อย่างแพร่หลายซึ่งอยู่ในรูปของการใช้กลิ่นหอม และปัจจุบันให้นิยามว่า “อะโรมาเทอราปี
(Aromatherapy) หรือ สุวคนธบำบัด”

อะโรมาเทอราปี คืออะไร?
คือการบำบัดด้วยอากาศ ซึ่งรวมไปถึงการบำบัดรักษาด้วยการใช้กลิ่นหรือเครื่องหอม

    การเดินทางของกลิ่นเพื่อสร้างความหมายและจินตนาการให้กับมนุษย์ใช้เวลาเพียงเสี้ยววินาทีเท่านั้นโดยอวัยวะ ที่เรียกว่า “จมูก” ซึ่งจะต้อง
จัดการกับอากาศในปริมาณถึง 500 ลูกบาค์กฟุตหรือราวห้องขนาดย่อมๆห้องหนึ่ง ทั้งในแง่ของการปรับและกรองแล้วจมูกยังรับงานสำคัญอัน
เป็น 1 ใน 5ของการรับรู้ของมนุษย์ คือ กลิ่นอีกด้วยถึงแม้การรับรู้กลิ่นของมนุษย์จะไม่มีความหมายของการใช้ชีวิตเหมือนในสัตว์ก็ตาม

    จากทฤษฏีทางการแพทย์ได้บ่งบอกถึงการรับรู้กลิ่นของมนุษย์ว่า เมื่อมนุษย์สูดลมหายใจเข้าไปในโพรงจมูก ถ้าเป็นอากาศธรรมดาๆก็จะ
ล่วงเลยเข้าไปในหลอดลม แต่หากมีกลิ่นใดกลิ่นหนึ่งลอยปะปนเข้ามาด้วยกลิ่นนั้นก็จะระเหยขึ้นไปที่แถบรับกลิ่นซึ่งมีลักษณะเป็นเนื้อเยือสีน้ำ-
ตาลแกมเหลืองอยู่ที่ส่วนบนของโพรงจมูก เรียกว่า alfactory bulb พื้นที่ เล็กๆเพียง 2.5 ตารางเซนติเมตรในโพรงจมูกส่วนบนที่อัดแน่นไป
ด้วยเซลล์ประสาทรับกลิ่นถึงกว่า 50 ล้านเซลล์ แต่ละเซลล์ยังมีขน (cilia) รับความรู้สึกพุ่งอกมาเป็นจำนวน 6-8 เส้น เมื่อเซลล์รับกลิ่นไว้
แล้วจะส่งต่อไปยังเซลล์ปลายประสาทรับกลิ่น ซึ่งมีลักษณะเล็กเรียวยาว คล้ายขนเล็กๆ จากนั้นมันจะถูกกระตุ้นและกลิ่นก็จะแปลสภาพเป็น
ประจุบวก ประจุลบ หรือกระแสไฟฟ้าอ่อนๆ แล้วส่งจากปลายประสาทรับกลิ่นนี้ไปยังสมอง

     จากทฤษฏีข้างต้นจึงได้ทราบว่า อะไรก็ตามที่มีกลิ่น จะกระจ่ายโมเลกุลของตัวเองออกมาและน่าเชื่อว่าแถบรับกลิ่นที่ โพรงจมูกนั้นจะ
สามารถบอกข้อแตกต่างของขนาดและรูปร่างของโมเลกุลที่ต่างชนิดกันได้ และข้อแตกต่างนี้เองจะถูก ลงทะเบียนบันทึกเอาไว้ก่อนที่เซลล์
รับกลิ่นจะส่งกระแสไฟฟ้าอ่อนๆค่าหนึ่งไปยังสมอง และสมองก็รู้ได้ว่า “ค่านั้น” คือกลิ่นอะไร มีความหมายอย่างไร และควรทำอย่างไรต่อไป

     จากการวิจัยในเชิงจิตวิทยาและการทำงานของเซลล์ประสาทรับกลิ่นที่จะส่งสัญญาณไปยังสมองยังค้นพบอีกว่ามีตัวกระตุ้นกลิ่นพื้นฐาน
ที่แตกต่างกันไม่เกินสิบอย่างเท่านั้น และที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือ ตัวกระตุ้นกลิ่นพื้นฐานดังกล่าวก็จะให้ความหมายพื้นฐานและถูกบันทึกเอา
ไว้ในสมองของคนทั่วไปอีกด้วยข้อมูลนี้เองทำให้บางทฤษฏีเชื่อว่า มีความเป็นไปได้สูงมากทีเดียวที่กลไกการทำงานในสมองของคนเรา
จะมีกลิ่นที่เป็นกลิ่นหลักแบบเดียวกันกับแม่สีอยู่ไม่กี่กลิ่น และสมองก็อาจทำหน้าที่เหมือนจานผสมสีผสมกลิ่นต่างๆขึ้นมานั่นเอง

      อาศัยกลไกการทำงานอันละเอียดอ่อนซับซอนทั้งในแง่การรับรู้และความทรงจำอันเป็นเลิศของมนุษย์ บวกกับคุณสมบัติเฉพาะตัวของกลิ่น
แต่ละกลิ่นนี่เอง วงการน้ำหอมจึงได้จัดแบ่งและกำหนดกลุ่มกลิ่นพื้นฐานที่มีความหมายและ สร้างอารมณ์ความรู้สึกให้มนุษย์ขึ้นมา

     ในโลกของกลิ่นจึงมีกลิ่นพื้นฐานที่ “คนทั่วไป” รู้สึกค่อนข้างจะตรงกันว่ามีความหมายใดอยู่5 กลุ่มด้วยกัน ได้แก่ กลิ่นโรแมนติก กลิ่นแห่ง
ความหยิ่งทะนง กลิ่นแห่งความลึกลับ ชวนค้นหา กลิ่นของพลังอิสระ และกลิ่นของความเสน่หา กล่าวกันว่ากลิ่นพื้นฐานทั้ง 5 กลิ่นนี้ล้วนปะปน
ผสมผสานอยู่ในกลิ่นหอมนับหมื่นนับแสนกลิ่นในโลกนี้


อ่านเรื่องน้ำมันหอมระเหย์ต่อนะค่ะ>> 1 | 2

เราแนะนำผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
บี*ไบร์ท อะโรม่า เสปร์ยปรับอากาศ ให้ความรู้สึกที่แตกต่าง หอมเย็น ปลอดภัยจากเชื้อโรคในอากาศ
บี*ไบร์ท อะโรม่า ออย์ น้ำมันหอมระเหย หอมเย็น สดชื่นทันที เมื่อคุณสูด ดม

<กลับหน้าแรก>

 
โปรไบโอติคเอนไซม์ ของ เอ็ม-ซายน์ และเอ็มซายน์ พลัส ช่วยปรับฟื้นคืนสุขภาพของคุณให้กลับมาเป็นปกติ แข็งแรง และอ่อนเยาว์ 
 
 
 
 

เมนูหลัก

ข่าว | กิจกรรม |บทความต่างๆ

ข้อมูลสาธารณะ

ลิงค์แนะนำเสริมความรู้

 
 

เพิ่มเพื่อน 

 

 
 
  Yahoo bot last visit powered by MyPagerank.Net   
 
 
   
 
 
 
© Copyright 2006-2018 by BRIGHT-BIOTIC :: Call :08-5132-8132, 09-1697-4373:: bright-biotic@windowslive.com