Home
เอ็ม-ซายน์ พลัส เสริมอาหารโปรไบโอติคเอนไซม์ เอนไซม์เสริมบำบัดสุขภาพ | ไบร์ท อะโรม่า ออยล์ : ช่วยให้สดชื่น กระตุ้นการตื่นตัว หอมเย็นชื่นใจ
ติดต่อเรา
เกี่ยวกับเรา
facebook
 
 
ไบร์ท ไบโอติค
เสริมอาหารโปรไบโอติคเอ็นไซม์
เสริมบำบัดและฟื้นฟู
สมุนไพรบำรุงและดูแลสุขภาพ
อะโรม่าบำบัด
Bright-biotic 12th
เอ็ม-ซายน์
เสียงดังในหู ไบร์ท พลัส
ไบร์ท พลัส
Bright Aroma oil

สุขภาพซ่อมได้

 

เพิ่มเพื่อน

   ขอบคุณที่สั่งซื้อสินค้าและสนับสนุนสินค้าไทย :: สินค้าทั้งหมดภายในร้านนี้เป็นสินค้าที่ผลิตภายในประเทศไทย และมีบางผลิตภัณฑ์ของเราเป็นสินค้า ที่ส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศคือ สหรัฐอเมริกา, ญี่ปุ่น และเกาหลี ได้แก่ เอ็ม-ซายน์ พลัส ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรไบโอติคเอนไซม์ คุณจึงมั่นใจใน คุณภาพดีเยี่ยมเป็นที่ยอมรับในต่างประเทศมานานกว่า 10 ปี ปลอดภัยด้วยการผลิตทางวิทยาศาสตร์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานความปลอดภัย เอ็ม-ซายน์ พลัส คือ ผลิตภัณฑ์เพื่อการบำบัด ฟื้นฟู และเสริมสร้างความแข็งแรง ของสุขภาพด้วยการใช้เอนไซม์ในการบำบัดตามหลักทางวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้อง

 
 

เอ็ม-ซายน์ พลัส
ให้ประโยชน์อะไรบ้างกับร่างกายของคุณ (1/2)

เอ็ม-ซายน์ พลัส กับประโยชน์ที่ได้รับ

 
เอ็ม-ซายน์ พลัส

              การที่เจ็บป่วยเป็นโรคเรื้อรังตั้งแต่ระบบย่อยอาหารผิดปกติ โรคกระเพาะอาหารอักเสบ แผลในกระเพาะอาหารภูมิแพ้ ระบขับถ่ายผิดปกติ ภูมิคุ้มกันบกพร่องเป็นโรคติดต่อได้ง่าย เบาหวาน ความดันโลหิตสูง/ต่ำผิดปกติ ข้อต่อต่างๆอักเสบ ไขมันในเลือดสูง โรคหัวใจ เนื้องอกตามอวัยวะ ภายในร่างกายจนร้ายแรงถึงขั้นเป็นมะเร็ง ทั้งหมดล้วนมีสาเหตุมาจากเอนไซม์ในร่างกายต่ำด้วยกันทั้งสิ้น ซึ่งท่านสามารถอ่านข้อมูลการเกิดโรคต่างๆ
ได้จากการเกิดโรคทั้งหลายทั้งปวงมาจากสาเหตุหลักเพียงไม่กี่สิ่งเท่านั้นที่ทำให้มนุษย์ต้องเสียชีวิตใน อายุที่ยังไม่มาก สาเหตุสำคัญที่สุดที่ทำ
ให้ร่างกายอ่อนแอลง อวัยวะเสื่อมสภาพลงอย่างรวดเร็วก็มาจากอาหารที่บริโภคและระบบการย่อยอาหาร ที่ไม่สมบูรณ์ไม่สามารถย่อยอาหารที่กิน
ได้ทั้งหมด ทำให้เซลล์ต่างๆทั่งร่างกายได้รับสารอาหารไม่เพียงพอเป็นสาเหตุทำให้เซลล์ต่างๆเริ่มอ่อนแอลงและแก่เร็ว ถ้าเกิดขึ้นกับอวัยวะส่วนใด
มากที่สุดอวัยะส่วนนั้นก็จะทำงานด้อยประสิทธิภาพลงจึงเป็นสาเหตุทำให้เกิดความสมดุลของการทำงานทั้งระบบภายในที่เกี่ยวเนื่องกัน สาเหตุรอง
ลงมาก็คือความเครียด ความเครียดสร้างอนุมูลอิสระเพิ่มขึ้นอย่างมากมายให้ร่างกาย และอนุมูลอิสระนี้ก็เป็น ต้นเหตุของการทำลายเนื้อเยื้อหุ้มเซลล์
และ ดี เอ็น เอ (D N A) ให้เสียหายทำให้เซลล์อ่อนแอลงอย่างมากปกป้องตัวเองได้น้อยลงและที่สำคัญเป็นหนึ่งในสาเหตุการแบ่งตัวของเซลล์ผิด
ปกติ(มะเร็ง) และสาเหตุสำคัญสุดท้ายก็คือ สิ่งแวดล้อมที่มีแต่มลพิษ สารพิษ วัตถุมีพิษต่างๆ โลหะหนัก สิ่งหล่านี้ล้วนเป็นสาเหตุทำให้เซลล์อ่อนแอลง

             ความจริงสัญญาณของร่างกายส่งออกมาเสมอเมื่อมีอาการผิดปกติ เพียงแต่สัญญาณเหล่านั้นถูกละเลย ถูกกลบเกลือนด้วยการโฆษณา
ชวนเชื่อจากธุรกิจยาและปกปิดหรือไม่บอกความจริงของสาเหตุ จึงทำให้การใช้ยาเพื่อบรรเทาอาการของสัญญาณของร่างกายกลายเป็นเรื่อง
ปกติ ยาเป็นสิ่งแปลกปลอมจะต้องถูกตรวจสอบโดยตับก่อนนำไปใช้ภายในร่างกาย ตับจึงเป็นอวัยวะที่ต้องทำงานหนักมากขึ้นเพราะยา ดังนั้น
คนที่กินยาเพื่อรักษาหรือบรรเทาอาการของสัญญาณผิดปกติของร่างกายเป็นประจำ ตับคืออวัยวะที่เสียหายก่อน จากนั้นก็อวัยวะส่วนอื่นๆที่ยา
นั้นจะมีผลข้างเคียง และความจริงก็คือการหายจากการเจ็บป่วยไม่ได้เป็นเพราะยาแต่ที่หายก็เป็นเพราะว่าระบบการซ่อมแซมภายในของร่างกาย
ต่างหากที่ช่วยให้หายจากกความเจ็บป่วย เพียงแต่ยาไปช่วยในฐานะฆ่าเชื้อโรคหรือระงับการทำงานของเอนไซม์และระบบภูมิคุ้มกัน เราจึงเห็น
ได้ว่าผู้ป่วยแต่ละคนจะฟื้นจากอาการเจ็บป่วยในระยะเวลาที่ไม่เท่ากัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความแข็งแรงของระบบภูมิคุ้มกันและระบบการรักษาตัวเอง
ของร่างกายแต่ละคน

              เอ็ม-ซายน์ พลัส ตอบโจกย์ต้นเหตุของปัญหาความเจ็บป่วยของร่างกายได้อย่างตรงจุด เพราะสาเหตุที่ทำให้ระบบย่อยอาหารไม่สมบูรณ์ มาจากเอนไซม์ย่อยอาหารมีไม่เพียงพอ เมื่อขาดก็ต้องเติมในเอ็ม-ซายน์ พลัส มีเอนไซม์ย่อยอาหารที่ครบถ้วนตามที่ร่างกายต้องใช้ เมื่อป่วยแล้วก็ แสดงว่าร่างกายมีภาวะการเสื่อมถอย เซลล์เสียหาย ดี เอ็น เอ (D N A) ทำงานไม่เป็นปกติ มีเซลล์อ่อนแอและแก่ชรามาก ในเอ็ม-ซายน์ พลัส มีเอนไซม์ที่ช่วยทำหน้าที่ในการช่อมแซมและฟื้นฟูเซลล์ต่างๆทั่วร่างกาย

              สรุปก็คือ การป่วยเป็นโรคประจำตัวเรื้อรังมาจาก.. อวัยวะทำงานไม่สมดุลสมบูรณ์เป็นปกติเนื่องจากเซลล์ในร่างกายได้รับสารอาหาร
ที่ถูกเปลี่ยนพลังงานโดยเอ็นไซม์ในการซ่อมแซม ฟื้นฟู ไม่เพียงพอทำให้เซลล์อ่อนแอและแก่ชราลงเร็วกว่าปกติเป็นเพราะ..เซลล์มีเอ็นไซม์เผา
ผลาญไม่เพียงพอที่จะจัดการกับสารอาหาร สาเหตุที่เอ็นไซม์เผาผลาญในเซลล์มีไม่เพียงพอมาจากถูกสั่งให้ไปช่วยการย่อยอาหาร เนื่องมาจาก
เอ็นไซม์ย่อยอาหารมีไม่เพียงพอต่อการย่อยอาหาร สาเหตุที่ทำให้เอ็นไซม์ย่อยอาหารมีไม่เพียงพอเป็นเพราะ..ตับอ่อนเริ่มเสื่อมสภาพลงจากการ
ใช้งานอย่างหนัก

โปรเอนไซม์..ที่มีใน เอ็ม-ซายน์ พลัส เป็นผลผลิตจากจุลชีพกลุ่มโปรไบโอติกที่ผ่านการรับรองความปลอดภัยระดับ BIO SAFETY LEVEL 1
เอ็ม-ซายน์ พลัส (M-SIGN plus) ช่วยให้ร่างกายดีขึ้นกลับมาแข็งแรงเป็นปกติสุขได้อย่างไร? อ่านต่อ>>
 
โปรไบโอติคเอนไซม์ ของ เอ็ม-ซายน์ และเอ็มซายน์ พลัส ช่วยปรับฟื้นคืนสุขภาพของคุณให้กลับมาเป็นปกติ แข็งแรง และอ่อนเยาว์ 
 
 
 
 

เมนูหลัก

ข่าว | กิจกรรม |บทความต่างๆ

ข้อมูลสาธารณะ

ลิงค์แนะนำเสริมความรู้

 
 

เพิ่มเพื่อน 

 

 
 
  Yahoo bot last visit powered by MyPagerank.Net   
 
 
   
 
 
 
© Copyright 2006-2018 by BRIGHT-BIOTIC :: Call :08-5132-8132, 09-1697-4373:: bright-biotic@windowslive.com