Home
เอ็ม-ซายน์ พลัส เสริมอาหารโปรไบโอติคเอนไซม์ เอนไซม์เสริมบำบัดสุขภาพ | ไบร์ท อะโรม่า ออยล์ : ช่วยให้สดชื่น กระตุ้นการตื่นตัว หอมเย็นชื่นใจ
ติดต่อเรา
เกี่ยวกับเรา
facebook
 
 
ไบร์ท ไบโอติค
เสริมอาหารโปรไบโอติคเอ็นไซม์
เสริมบำบัดและฟื้นฟู
สมุนไพรบำรุงและดูแลสุขภาพ
อะโรม่าบำบัด
Bright-biotic 12th
เอ็ม-ซายน์
เสียงดังในหู ไบร์ท พลัส
ไบร์ท พลัส
Bright Aroma oil

สุขภาพซ่อมได้

 

เพิ่มเพื่อน

   ขอบคุณที่สั่งซื้อสินค้าและสนับสนุนสินค้าไทย :: สินค้าทั้งหมดภายในร้านนี้เป็นสินค้าที่ผลิตภายในประเทศไทย และมีบางผลิตภัณฑ์ของเราเป็นสินค้า ที่ส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศคือ สหรัฐอเมริกา, ญี่ปุ่น และเกาหลี ได้แก่ เอ็ม-ซายน์ พลัส ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรไบโอติคเอนไซม์ คุณจึงมั่นใจใน คุณภาพดีเยี่ยมเป็นที่ยอมรับในต่างประเทศมานานกว่า 10 ปี ปลอดภัยด้วยการผลิตทางวิทยาศาสตร์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานความปลอดภัย เอ็ม-ซายน์ พลัส คือ ผลิตภัณฑ์เพื่อการบำบัด ฟื้นฟู และเสริมสร้างความแข็งแรง ของสุขภาพด้วยการใช้เอนไซม์ในการบำบัดตามหลักทางวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้อง

 
 

ถาม-ตอบ เอนไซม์


เอ็นไซม์ คือ พลังชีวิต

 • Q : เอ็นไซม์ย่อยอาหารมีกี่ชนิด

  A : น้ำย่อยอาหาร (Digestive Juice) ที่หลั่งออกมาเพื่อย่อยอาหารในระบบทางเดินอาหาร (Gastrointestinal Tract) มีปริมาณมากกว่า 2      แกลลอนต่อวัน จะมีเอ็นไซม์ย่อยอาหาร (Digestive Enzyme) ที่สำคัญรวม 3 ชนิดด้วยกัน คือ...

  กลุ่มย่อยโปรตีน (Protease) หรือกลุ่มโปรติเอสเอ็นไซม์ เช่น เอนไซม์ เปปซิน (Pepsin) เอ็นไซม์ ทริป ซิน (Trypsin) ทำหน้าที่ย่อย อาหารประเภทเนื้อสัตว์

  กลุ่มย่อยแป้งและน้ำตาล (Amylase) หรือกลุ่มอะไมเลสเอ็นไซม์ ทำหน้าที่ย่อยอาหารประเภท แป้ง ข้าว ถั่ว งา

  กลุ่มย่อยไขมัน (Lipase) หรือกลุ่มไลเปสเอ็นไซม์ ทำหน้าที่ย่อยไขมัน เช่น น้ำมัน เนย

  Q : เอ็นไซม์มีประโยชน์อย่างไรกับชีวิตเรา

  A : มีประโยชน์ต่อชีวิตเรามากที่สุดถือได้ว่าถ้าขาดหรือไม่มีเอนไซม์ชีวิตเราก็อยู่ไม่ได้ร่างกายจะดำรงอยู่หรือมีชีวิตอยู่ได้นั้นจะต้องมีพลังงาน เพราะ
       เซลล์ต้องใช้พลังงานเพื่อการซ่อมแซม ฟื้นฟู และบำรุงเซลล์ และพลังงานก็ต้องได้มาจากสารอาหาร เพราะสารอาหารเป็นเคมีชีวภาพที่มีโมเลกุล
       ขนาดเล็ก และสารอาหารก็ได้มาจากอาหารที่เรากินเข้าไป ดังนั้นอาหารที่เรากินจึงสำคัญมากต่อชีวิต ถ้าเรากินอาหารที่ดีและมีประโยชน์ เราก็แข็ง
       แรงกระบวนการตั้งแต่อาหารถูกย่อยให้เป็นสารอาหารที่มีโมเลกุลขนาดเล็กและย่อยสารอาหารให้เป็นพลังงานนั้น ทั้งหมดทุกขั้นตอนของกระบวน
       การต้องใช้เอ็นไซม์ทั้งสิ้น ถึงแม้ว่าฮอร์โมน วิตามิน เกลือแร่ โปรตีน และสารอาหารอื่นๆจะสำคัญต่อชีวิตและสุขภาพ แต่ก็โดย เอนไซม์เท่านั้น
       ที่ทำให้สารอาหารต่างๆดังกล่าว ทำงานตามคุณสมบัติของมันได้ ถ้าไม่มีเอ็นไซม์ ทุกอย่างทำปฏิกิริยาเคมีไม่ได้เลยจนมีผู้กล่าวว่า “เอ็นไซม์ คือ
       พลังชีวิต (Life Force) เพราะถ้าระดับ เอ็นไซม์ในร่างกายมีอัตราลดต่ำลงจนถึงระดับหนึ่งทำให้ทุกระบบทำงานไม่ได้ชีวิตจะหยุดทันที

  Q : บางครั้งกินอาหารไปหลายชั่งโมงแล้วรู้สึกแน่นท้องเหมือนอาหารไม่ย่อยเป็นเพราะอะไร?

  A : อาหารไม่ย่อยเป็นเพราะ ตับอ่อนผลิตเอ็นไซม์ย่อยอาหารลดลงไม่เพียงพอกับอาหารที่ต้องการ ย่อยในมื้อนั้นๆ และอาหารที่กินเป็นอาหารที่ขาด
       เอนไซม์ธรรมชาติในอาหารคือ อาหารปรุงสุกแล้ว การที่เอ็นไซม์ย่อยอาหารขาดแคลนเป็นเพราะ พฤติกรรมการบริโภคของมนุษย์ในปัจจุบันรวม
       กับ สิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษและมีมากด้วยอณุมูลอิสระ เรากินอาหารที่ปรุงสุกเป็นเหตุให้เอนไซม์ในอาหารเสียสภาพหรือตายลง เมื่อเรากินอาหารที่ไม่
       มีเอ็นไซม์เลย จึงเป็นสาเหตุให้ ร่างกายต้องผลิตเอนไซม์เพื่อย่อยอาหารจำนวนมากต่อมื้ออาหารหนึ่งมื้อเกินความจำเป็น และติดต่อกันยาวนาน      ทำให้ตับอ่อน ต้องผลิตเอนไซม์กลุ่มย่อยอาหาร มากเกินความจำเป็น จึงทำให้ตับอ่อนเสื่อมสภาพเร็วและจากผลการวิจัยพบว่าการใช้ชีวิตของ
       มนุษย์ในยุคปัจจัยเป็นสาเหตุทำตับอ่อนเสื่อมเร็ว และลดประสิทธิภาพ ในการผลิตเอ็นไซม์เพื่อย่อยอาหารลง คือประมาณหลังอายุ 25 ปีร่างกาย
       เราจะผลิตเอ็นไซม์ในการ ย่อยอาหารลดลง และลดลงตามพฤติกรรมการบริโภคอาหาร การใช้ชีวิตของแต่ละบุคคลเป็นสำคัญ

  Q : เอ็นไซม์ในร่างกายเราจะคงอยู่กับเราและไม่มีวันหมดไปตลอดชีวิตใช่ไหม?

  A : ไม่ใช่ เอ็นไซม์กลุ่มย่อยอาหาร (Digestive Enzyme) เมื่อใช้ไปแล้วหมดไปกับการใช้งานตับอ่อนต้องผลิตทุกครั้งที่เรากินอาหาร ส่วนเอ็นไซม์     กลุ่มเผาผลาญพลังงานหรือเมตาบอลิคเอ็นไซม์ (Metabolic Enzyme) ก็มีอายุเช่นกันและเมื่อใช้งานแล้วยังหมุนเวียนอยู่กับเซลล์ในอวัยวะนั้นๆ
       ได้ระยะหนึ่งจนเสื่อมสภาพ และเมตาบอลิคเอ็นไซม์จะลดลงจากเซลล์ต่างๆสาเหตุมาจากตับอ่อนเสื่อมสภาพหรือลดประสิทธิภาพในการผลิตเอ็นไซม์     ย่อยอาหารเมตาบอลิคเอ็นไซม์ซึ่งมีความสำคัญมากกว่าการย่อยอาหารจะต้อง ถูกดึงมาใช้เพื่อย่อยอาหารให้เพียงพอ จึงเป็นสาเหตุให้เกิดความเสื่อม      ของร่างกายในอวัยวะต่างๆ และเกิด โรคความเสื่อมตามมาดูง่ายๆได้จากภายนอกคือ ผิวพรรณ ความสดใส ความตึงผิวและยืดหยุ่น

  (พิสูจน์ความเสื่อมของผิวโดยกดที่ผิวหนังบริเวณหลังมือที่อยู่ระหว่างนิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้สักประมาณ 5 วินาที แล้วจับเวลาดูว่าผิวหนังของคุณกลับคืนสภาพ ปกติในเวลาเท่าใดหากใช้เวลาเพียง 5 วินาทีหรือน้อยกว่านั้น หมายถึงอายุทางชีวภาพของผิวหนังของคุณ คือ น้อยกว่า 50ปี แต่หากว่ากลับคืนสภาพใน
  ช่วย 10-15 วินาที แสดงอายุในช่วง 60-69ปี และหากใช้เวลาตั้งแต่ 15 วินาทีขึ้นไปบอกได้ ว่าอายุทางชีวภาพของผิวหนังของ ท่าน มีอายุถึง 70 ปีขึ้น
  ไป นี่เป็นสิ่งที่สะท้อน ถึงความเหี่ยวย่น ของผิวหนังที่เราได้รับจากการที่เนื้อเยื่อใต้ ชั้นผิวหนังเสื่อมลงไป)


        มีคำกล่าวไว้ว่า “การใช้เอนไซม์เปรียบเหมือนการใช้เงินฝากในธนาคาร” ดังที่กล่าวแล้วว่าเอ็นไซม์ที่สำคัญต่อชีวิตที่เราต้องดูแลมากที่สุด ก็คือ เมตาบอลิคเอ็นไซม์ที่มีหน้าที่ไว้เพื่อดูแล ซ่อมแซม ฟื้นฟู เซลล์ในทุกอวัยวะของร่างกายให้ดำรงอยู่ได้นานและแข็งแรง เมตาบอลิคเอ็นไซม์จึงเปรียบได้
  เท่ากับเงินเก็บอันมีค่ายิ่งของเราถ้าถูกนำไปใช้เพื่อย่อยอาหารนั้นถือว่าสูญเสียทรัพยากรที่ดีและสำคัญต่อชีวิต เหมือนท่านถอนเงินฝากส่วนตัวของท่านออก
  มาจากธนาคารเพื่อนำมาใช้ตลอดเวลาโดยไม่ประหยัด ไม่นานเงินที่ฝากธนาคารไว้ก็ต้องหมดลง แต่ถ้าท่านหาเงินได้จากแหล่งอื่นมาใช้แทนเงินฝากใน
  ธนาคาร ท่านก็ยังพอมีเงินที่ฝากอยู่ใช้นานขึ้นเอาไว้เมื่อแก่ตัวลงในทำนองเดียวกัน ถ้าท่านมีเอ็นไซม์ฝากอยู่ใน ธนาคารเอนไซม์ และท่านใช้เอนไซม์อย่างฟุ่มเฟือยด้วยความประมาททะนงตนว่าแข็งแรงไม่มีวันเป็นอะไร ไม่ช้าไม่นานเอนไซม์ที่ฝากอยู่ในธนาคารก็ต้องร่อยหรอลงตั้งแต่ยังเป็น หนุ่มสาว ชีวิตที่ยากลำบากขึ้นเมื่อแก่ตัว แต่ถ้าท่านใช้ประหยัดหาเอ็นไซม์จากแหล่งภายนอกมาใช้แทน เช่น กินเอนไซม์เสริมและกินอาหารสดเพื่อให้ได้เอนไซม์จากอาหาร ท่านก็จะมีเอนไซม์เก็บไว้ในธนาคารพอใช้เมื่อตอนท่านแก่ตัวลงความชราและโรคความเสื่อมทั้งหลายก็ไม่มากล้ำกรายท่านอีกนาน

  Q : แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเอนไซม์ในร่างกายของเราลดลง

อ่านเรื่องเอ็นไซต์ต่อนะค่ะ >> | 1 | 2 | 3 | 4 |

<กลับหน้าแรก>

 
โปรไบโอติคเอนไซม์ ของ เอ็ม-ซายน์ และเอ็มซายน์ พลัส ช่วยปรับฟื้นคืนสุขภาพของคุณให้กลับมาเป็นปกติ แข็งแรง และอ่อนเยาว์ 
 
 
 
 

เมนูหลัก

ข่าว | กิจกรรม |บทความต่างๆ

ข้อมูลสาธารณะ

ลิงค์แนะนำเสริมความรู้

 
 

เพิ่มเพื่อน 

 

 
 
  Yahoo bot last visit powered by MyPagerank.Net   
 
 
   
 
 
 
© Copyright 2006-2018 by BRIGHT-BIOTIC :: Call :08-5132-8132, 09-1697-4373:: bright-biotic@windowslive.com