Home
เอ็ม-ซายน์ พลัส เสริมอาหารโปรไบโอติคเอนไซม์ เอนไซม์เสริมบำบัดสุขภาพ | ไบร์ท อะโรม่า ออยล์ : ช่วยให้สดชื่น กระตุ้นการตื่นตัว หอมเย็นชื่นใจ
ติดต่อเรา
เกี่ยวกับเรา
facebook
 
 
ไบร์ท ไบโอติค
เสริมอาหารโปรไบโอติคเอ็นไซม์
เสริมบำบัดและฟื้นฟู
สมุนไพรบำรุงและดูแลสุขภาพ
อะโรม่าบำบัด
Bright-biotic 12th
เอ็ม-ซายน์
เสียงดังในหู ไบร์ท พลัส
ไบร์ท พลัส
Bright Aroma oil

สุขภาพซ่อมได้

 

เพิ่มเพื่อน

   ขอบคุณที่สั่งซื้อสินค้าและสนับสนุนสินค้าไทย :: สินค้าทั้งหมดภายในร้านนี้เป็นสินค้าที่ผลิตภายในประเทศไทย และมีบางผลิตภัณฑ์ของเราเป็นสินค้า ที่ส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศคือ สหรัฐอเมริกา, ญี่ปุ่น และเกาหลี ได้แก่ เอ็ม-ซายน์ พลัส ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรไบโอติคเอนไซม์ คุณจึงมั่นใจใน คุณภาพดีเยี่ยมเป็นที่ยอมรับในต่างประเทศมานานกว่า 10 ปี ปลอดภัยด้วยการผลิตทางวิทยาศาสตร์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานความปลอดภัย เอ็ม-ซายน์ พลัส คือ ผลิตภัณฑ์เพื่อการบำบัด ฟื้นฟู และเสริมสร้างความแข็งแรง ของสุขภาพด้วยการใช้เอนไซม์ในการบำบัดตามหลักทางวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้อง

 
 

เหตุผลสำคัญที่จำเป็นต้องกินเอ็นไซม์เสริม


เสริมอาหารเอ็นไซม์
 • มีตัวห้ามการทำงานของเอนไซม์อยู่ในอาหารตามธรรมชาติเป็นจำนวนมาก (Natural Enzyme Inhibitor)

  ในอาหารที่มนุษย์ใช้กินทุกชนิดจะตัวห้าม (Enzyme Inhibitor) ควบคู่กับเอ็นไซม์เสมือนเป็นคู่รักคู่แค้นโดยเฉพาะ ทั้งนี้เพื่อ
  ประโยชน์ของพืช และสัตว์ที่จะ ควบคุมและป้องกันไม่ให้เอนไซม์ย่อยและทำร้ายตัวมันเอง หรือเกิดจากสภาพสิ่งแวดล้อมบาง
  อย่างเปลี่ยนแปลงไปหรือได้พาเอ็นไซม์ไปส่งถึงจุดหมายเมื่อเอนไซม์ขาดตัวควบคุมหรือตัวห้ามเอ็นไซม์ก็จะเริ่มทำงาน
  ตามหน้าที่และบทบาทของมันอย่างสบายอาหาร ประเภทถั่วชนิดต่างๆ เมล็ดพืช ยอดผักและผลไม้ที่ยังอ่อนจะเป็นกลุ่มที่มี
  ตัวห้ามการทำงานของเอนไซม์อยู่มากและความเข้มข้นสูง ดังนั้นการกินถั่วดิบๆจึงทำให้เกิดอันตรายเพราะร่างกายจะได้รับ
  ตัวห้ามเข้าไปมากเกินควรจนยับยั้งการทำงานหรืออาจทำลายเอ็นไซม์ของร่างกายได้อีกด้วย การกินไข่ขาวดิบๆจะมีสารชื่อ
  อไวดิน (Avidin) เป็นตัวห้ามการทำงานของเอนไซม์โดย จะเข้าไปเบียดและแซงโคเอนไซม์ (Coenzyme) ซึงเป็นวิตามิน บี
  ได้ (Biotin) ทำให้ไม่สามารถจับกับเอ็นไซม์คู่ของมันได้ตามปกติ ผลคือ เกิดขาดวิตามิน บี ได้ ไข่ขาวดิบๆ ไม่ควรกินเป็น
  ประจำ การลวกไข่จะทำให้ อไวดิน ถูกทำลายด้วยความร้อนจึงจะปลอดภัยในการบริโภค
 • การทำงานหนัก การออกกำลังกายมากเกินไปทำให้สูญเสียเอนไซม์จนถึงระดับขาดแคลนได้

  ทุกคนทราบดีว่าการออกกำลังกายทำให้ระบบเผาผลาญอาหารต้องทำงานเพิ่มขึ้น ถ้าเป็นการแข็งกีฬาซึ่งต้องเอาแห้เอา
  ชนะกันยิ่งต้องใช้พลังงานสูงมาก ซึ่งย่อมมากระทบกับความหมดเปลืองของเอ็นไซม์ที่ต้องมาใช้ในการเผาผลาญเพื่อให้
  เกิดเป็นพลังงานเอาไปใช้ ดังนั้นเมื่อร่างกายจำเป็นต้องใช้สารอาหารให้มากขึ้นร่างกายจึงต้องเร่งผลิตเอนไซม์ย่อยอาหาร
  (Digestive Enzyme) ให้ได้มากที่สุดเพื่อมาย่อยอาหารเป็นสารอาหารให้มากขึ้น การออกกำลังกาย การแข่งขันกีฬาหรือ
  การทำงานหนักจะทำให้อุณหภูมิในร่างกายสูงขึ้นเป็นการเร่งเอ็นไซม์ให้ทำปฏิกิริยาเคมีเกิดความหมดเปลื้องสูง การทำงาน
  ของเอนไซม์และการผลิตเอ็นไซม์จึงเพิ่มขึ้นกระทบไปหมดทั้งตามอวัยวะต่างๆทั้งตามกล้ามเนื้อ จึงทำให้เอนไซม์ที่เคย
  สะสมไว้ขาดแคลน (Inadequate) เรื้อรังจึงต้องหาเสริมจากภายนอกเท่านั้นถึงจะสมดุล อนึ่งนักกีฬาซึ่งมักจะมีอาการบาด
  เจ็บเสมอในการแข่งขันกีฬาบางประเภทก็จะทำให้ร่างการใช้เอ็นไซม์เพิ่มขึ้นไปอีก เพราะต้องสนับสนุนการรักษาบาดแผล
  ซึ่งทำให้เอนไซม์สำรองหมดเปลื้องเร็วขึ้น โค้ช (Coach) ชาวต่างประเทศรุ่นใหม่รู้เรื่องเอ็นไซม์ดีมากเพราะจะต้องผ่านการ
  อบรมเวชศาสตร์การกีฬา ซึ่งสอนหนักเรื่องโภชนาการเรื่องน้ำดื่มและเอนไซม์รวมอยู่ด้วย
 • ปัจจุบันใช้สารเคมีกันอย่างฟุ่มเฟือยทำให้เอนไซม์ในอาหารและเอนไซม์ในร่างกายมนุษย์ลดลง

  หลังจาก ค.ศ. 1930 เป็นต้นมา โลกเราใช้สารเคมีเพื่อการอุตสาหกรรมอย่างไม่มีขีดจำกัด การปฏิวัติทางการเกษตรกรรม
  และเร่งผลผลิตทำให้ต้องใช้ทั้งปุ๋ยวิทยาศาสตร์ ยาฆ่าแมลง ยาฆ่าหญ้า ฯลฯ เพิ่มมากทั้งพืชและสัตว์จึงได้รับสารเคมีต่างๆ
  เข้ามาสะสมในตัวตั้งแต่ลืมตาดูโลกมนุษย์ได้สารเคมีเหล่านั้นโดยตรงหรือปนเปื้อนผ่านทางวงจรอาหาร สารเคมีเหล่านี้
  ทำให้เอ็นไซม์ในอาหารและในตัวคนเสื่อมคุณภาพเกิดขาดแคลนเอ็นไซม์ขึ้น พวกเราทุกคนในขณะนี้กำลังอยู่ในโลกที่เต็ม
  ไปด้วยมลพิษ (Polluted World) บ้านที่อยู่ริมถนนจะได้รับฝุ่นตะกั่ว ใยหิน (Asbestos) ถึงจะปิดหน้าต่างฝุ่นพิษเหล่านี้ก็
  สามารถแทรกซึมเข้ามาในบ้านท่านได้ท่านจะพบฝุ่นละอองเต็มบ้านทั้งๆที่ปิดมิดชิด เอ็นไซม์ในร่างกายจึงขาดแคลนปัญหา
  จะมีมาก ถ้าเป็นเด็กเล็กๆซึงสมองกำลังจะพัฒนาและถ้าอาหารที่กินก็เกิดขาดเอนไซม์ด้วยแล้วปัญหาจะเพิ่มมากยิ่งขึ้นเป็น
  เงาตามตัว มนุษย์สมัยใหม่มีรสนิยมในการกินของที่ผ่านการหุงต้ม (Cooked Food) มากกว่าอาหารดิบ (Raw Food) คนส่วน
  ใหญ่พอใจที่จะกินอาหารปรุงแต่ง อาหารที่อาบรังสีอาหารที่ใช้วิธี ปิ้ง ย่าง มากกว่าอาหารดิบ เพราะชอบในความปลอดภัย
  จากเชื้อจุลินทรีย์และเป็นเรื่องยากที่อาหารดิบจะสะอาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหารประเภทโปรตีน คือ เนื้อสัตว์ต่างๆเพราะ
  เนื้อสัตว์และเลือดเป็นอาหารที่นักวิทยาศาสตร์ใช้ในการเพาะเลี้ยงเชื้อแบคทีเรียในห้องปฏิบัติการที่พวกมันชอบมากที่สุด
  การที่เราปิ้งหรือย่างเนื้อสัตว์ทำให้เราสูญเสียเอ็นไซม์ในอาหารไปอย่างน่าเสียดาย และยิ่งถ้าเรามีอายุมากขึ้นเอนไซม์ในตัว
  เราก็ลดต่ำลง ดังนั้นการย่อยโปรตีนจึงมีอุปสรรคไม่สามารถจะได้สารอาหารประเภทกรดอะมิโน (Amino Acid) พอเพียง
  ปัญหาจึงเพิ่มขึ้นเป็นวงจรชั่วร้าย เพราะร่างกายจะขาดกรดอะมิโนซึ่งจะนำมาใช้ในการผลิตเอ็นไซม์ในร่างกาย ดังนั้นผู้ที่
  อายุเกิน 40 ปีขึ้นไปการใช้เอนไซม์เสริมจึงจะสร้างความมั่นใจว่าร่างกายจะไม่ขาดเอ็นไซม์เพื่อใช้ในการทำปฏิกิริยาเคมี
  ต่างๆของร่างกาย
 • ถ้าร่างกายขาดเอนไซม์ก็ต้องแก้โดยให้เอ็นไซม์เสริม

  ดร.โอเวิด ลูมิน (Dr.Howard Loomis) ได้ตรวจพบคนไข้ที่มีเอ็นไซม์บกพร่อง (Enzyme deficiency) เขาได้แก้ปัญหานี้
  โดยการใช้เอ็นไซม์เสริมและเมื่อร่างกายได้รับเอนไซม์พอเพียงอวัยวะภายในร่างกายก็สามารถสร้างเมตาบอลิคเอ็นไซม์
  ซึ่งมีประโยชน์ต่อสุขภาพอย่างยิ่ง ดร.ลูมิส พบว่า เมตาบอลิคเอ็นไซม์จะมีสารพิษชื่อ ฟีนอล (Phenol) ในเลือดและ
  ปัสสาวะกลิ่นคล้ายแอลกอฮอล์ คนไข้มักมีอาการภูมิแพ้ต่างๆ ปวดเอว ปวดขา ปวดท้อง อ่อนเพลีย และบางคนเริ่มมี
  พยาธิสภาพของเต้านม (Breast Pathology) มีบทความนักวิจัยท่านหนึ่งชื่อ คัลวินสแคส (Dr.V.Kulvinskas) กล่าวไว้
  ว่าโรคภัยไข้เจ็บประมาณร้อยละ 80 มีต้นเหตุมาจากอาหารไม่ย่อย และก่อให้เกิดสารพิษจากกากอาหารที่ไม่ย่อยเหล่า
  นี้บูดเน่าพิษของมันซึมเข้าในกระแสโลหิตทำให้เกิดความเจ็บป่วย (จากบทความ “การมีชีวิตอยู่รอด” ในศตวรรษที่ 21
  –Survival into the 21st Century)

อ่านเรื่องเอนไซม์ต่อนะคะ>> 1 | 2 | 3

<กลับหน้าหลัก>

 
โปรไบโอติคเอนไซม์ ของ เอ็ม-ซายน์ และเอ็มซายน์ พลัส ช่วยปรับฟื้นคืนสุขภาพของคุณให้กลับมาเป็นปกติ แข็งแรง และอ่อนเยาว์ 
 
 
 
 

เมนูหลัก

ข่าว | กิจกรรม |บทความต่างๆ

ข้อมูลสาธารณะ

ลิงค์แนะนำเสริมความรู้

 
 

เพิ่มเพื่อน 

 

 
 
  Yahoo bot last visit powered by MyPagerank.Net   
 
 
   
 
 
 
© Copyright 2006-2018 by BRIGHT-BIOTIC :: Call :08-5132-8132, 09-1697-4373:: bright-biotic@windowslive.com