Home
เอ็ม-ซายน์ พลัส เสริมอาหารโปรไบโอติคเอนไซม์ เอนไซม์เสริมบำบัดสุขภาพ | ไบร์ท อะโรม่า ออยล์ : ช่วยให้สดชื่น กระตุ้นการตื่นตัว หอมเย็นชื่นใจ
ติดต่อเรา
เกี่ยวกับเรา
facebook
 
 
ไบร์ท ไบโอติค
เสริมอาหารโปรไบโอติคเอ็นไซม์
เสริมบำบัดและฟื้นฟู
สมุนไพรบำรุงและดูแลสุขภาพ
อะโรม่าบำบัด
Bright-biotic 12th
เอ็ม-ซายน์
เสียงดังในหู ไบร์ท พลัส
ไบร์ท พลัส
Bright Aroma oil

สุขภาพซ่อมได้

 

เพิ่มเพื่อน

   ขอบคุณที่สั่งซื้อสินค้าและสนับสนุนสินค้าไทย :: สินค้าทั้งหมดภายในร้านนี้เป็นสินค้าที่ผลิตภายในประเทศไทย และมีบางผลิตภัณฑ์ของเราเป็นสินค้า ที่ส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศคือ สหรัฐอเมริกา, ญี่ปุ่น และเกาหลี ได้แก่ เอ็ม-ซายน์ พลัส ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรไบโอติคเอนไซม์ คุณจึงมั่นใจใน คุณภาพดีเยี่ยมเป็นที่ยอมรับในต่างประเทศมานานกว่า 10 ปี ปลอดภัยด้วยการผลิตทางวิทยาศาสตร์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานความปลอดภัย เอ็ม-ซายน์ พลัส คือ ผลิตภัณฑ์เพื่อการบำบัด ฟื้นฟู และเสริมสร้างความแข็งแรง ของสุขภาพด้วยการใช้เอนไซม์ในการบำบัดตามหลักทางวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้อง

 
 

เอ็นไซม์ทำงานอย่างไร? จึงทำให้สุขภาพดีขึ้น !


nurses

:: ความสำคัญของร่างกายที่จะได้รับสารอาหารที่สมบูรณ์หรือไม่? อยู่ในกระบวนการย่อยในส่วนของลำไส้เล็กนี้..
เมื่ออาหารที่เป็นโมเลกุลขนาดเล็กเคลื่อนตัวมายังลำไส้เล็กแล้ว ถุงน้ำดีจะส่งน้ำดีเข้าสู่ลำไส้เล็กเพื่อลดความเป็น
กรดของอาหารที่มาจากกระเพาะอาหาร และ “ตับอ่อน” ก็จะผลิตและส่งเอ็นไซม์ย่อยออาหาร (Digestive enzyme)
ออกมาเพื่อย่อยอาหารให้เปลี่ยนสภาพเป็นสารอาหารที่สามารถดูดซึมผ่านผนังลำไส้เล็กเข้าสู่กระแสเลือดได้ ใน
กระบวนการย่อยนี้อาหารทุกประเภทตั้งแต่แป้ง, น้ำตาล, เนื้อสัตว์, ไขมัน และไฟเบอร์ จะถูกย่อยได้สมบูรณ์ เพราะ
กระบวนการย่อยนี้คือ การได้สารอาหารจากอาหารที่มีความสำคัญต่อการสร้างพลังงานของร่างกาย และกากอาหาร
ส่วนที่ไม่สามารถย่อยได้และไม่มีประโยชน์ต่อร่างกาย ก็จะถูกลำเลียงส่งต่อไปยังลำไส้ใหญ่ เพื่อรอการขับถ่ายทิ้ง
ออกจากร่างกายต่อไป

:: เมื่อได้ทำความเข้าใจกระบวนการย่อยอาหารของร่างกายแล้วว่ามีหลายขั้นตอนกว่าอาหารแต่ละมื้อจะ
ถูกย่อยให้เป็นสารอาหารและนำไปใช้เป็นพลังงานเพื่อการดำรงชีวิต กระบวนการย่อยอาหารทั้งหมดจะ
ใช้เวลาในกระเพาะอาหารทั้งสิ้น 2 ชั่วโมง และอีก 1ชั่วโมงในลำไส้เล็ก

:: ถ้าอาหารสดที่มีเอ็นไซต์ในอาหาร (Food enzyme) เมื่อบริโภคเข้าไปสู่กระบวนการย่อยอาหารร่างกายจะ
ประหยัดการผลิตเอ็นไซม์เพื่อย่อยอาหารในมื้อนั้นๆได้ถึง 50% แต่ถ้าอาหารขาดหรือไม่มีเอ็นไซม์ในอาหาร
ร่างกายต้องเพิ่มปริมาณการผลิตเอ็นไซม์ย่อยอาหารในปริมาณที่มากให้พอเพียงกับปริมาณอาหารในแต่ละมื้อ
อาหาร เรากินอาหารปรุงสุกมาตลอดชีวิตตั้งแต่เกิดเราใช้เอ็นไซม์ย่อยอาหารอย่างฟุ่มเฟือยและมากในทุกๆวัน
ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน ถ้าวันนี้คุณอายุ 25 ปีร่างกายของคุณก็อยู่ในภาวะเริ่มเสื่อมโดยเฉพาะอวัยวะสำคัญใน
การผลิตและสร้างเอ็นไซม์ย่อยอาหาร (Digestive enzyme) ลดลงไม่เพียงพอต่อการใช้ย่อยอาหารจึงเป็น
อาการเริ่มต้นของปัญหาการย่อยอาหารที่แสดงให้เห็น คือ หลังกินอาหารแล้วย่อยช้ามาก เกิดแก๊สในกระเพาะ
อาหารนี่คือสัญญาบ่งชี้ว่า เอ็นไซม์ย่อยอาหารเริ่มขาดแคลน แต่เรามักไม่ค่อยสังเกตและปล่อยประละเลยอวัยวะ
ในร่างกายก็เริ่มขาดแคลนสารอาหารไม่พอเพียงต่อการใช้งานในการบำรุง ฟื้นฟู และซ่อมแซมเซลล์ที่เสียหาย..
อวัยวะในร่างกายของเราจึงเสื่อมสภาพ.. โดยการเสื่อมสภาพจะเริ่มค่อยๆเสื่อมและเสียหาย จนในที่สุดเมื่อความ
เสียหายอวัยวะส่วนใดเสียหายมากที่สุดก็จะเริ่มแสดงอาการเจ็บป่วยออกมาก่อนในรูปแบบต่างๆ เช่นความดัน
โลหิตสูง/ต่ำ, เบาหวาน, ความอ่อนร้าเรื้อรัง, กล้ามเนื้อตาย ลมปัจจุบัน, หัวใจทำงานผิดปกติ (โรคหัวใจ) และ
อีกหลากหลายอาการเป็นต้น

:: คุณป้องกันความเสื่อมเหล่านี้ได้ ! ::

:: ถ้าคุณอายุยังไม่ถึง 25 ปี ควรหันมาให้ความสำคัญและเริ่มต้นบริโภคอาหารสดที่มีเอ็นไซม์ในอาหารตั้งแต่
วันนี้เพื่อลดการทำงานหนักของ “ตับอ่อนและกระเพาะอาหาร”

:: ถ้าคุณมีอายุมากกว่า 25 ปีแล้วก็ควรเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารเปลี่ยนมาทานอาหารสด
ให้มากขึ้น และควรเสริมเติมเอ็นไซม์ย่อยอาหาร (Digestive enzyme) ให้ร่างกายของคุณเสียตั้งแต่ตอนนี้
ก่อนที่จะเกิดความเสียหายที่รุนแรงเกินการแก้ไข

:: แต่ถ้าคุณไม่สามารถกินอาหารสดได้ทุกมื้อ คุณควรเริ่มหาเอ็นไซม์ย่อยอาหารมาเสริมให้ร่างกายของคุณก่อนที่
ร่างกายจะเสื่อมโทรมและเสียหายมากกว่านี้

  1. สาเหตุที่ระดับเอ็นไซม์ในร่างกายของเราลดต่ำลง (LEL : Low Enzyme Level) !

  :: เอ็นไซม์เผาผลาญ (Metabolic enzyme) เป็นเอ็นไซม์ที่สำคัญที่สุดต่อการมีชีวิตอยู่ของร่างกายถ้าร่างกาย
  มนุษย์เรามีเอ็นไซม์เผาผลาญลดลงเราจะเริ่มป่วย..และแก่อวัยวะต่างๆของร่างกายจะเริ่มเสื่อมสภาพและหมด
  สภาพลงในที่สุด แต่ถ้าเราไม่มีเอ็นไซม์เผาผลาญคงเหลืออยู่ในร่างกายของเราเลย.. เราจะตาย !...

  :: เมื่อได้สารอาหารที่ผ่านกระบวนการย่อยอาหารที่สมบูรณ์และผ่านเข้ากระแสเลือดเอ็นไซม์เผาผลาญของ
  อวัยวะและเซลล์แต่ละส่วนต่างๆของร่างกายจะดักจับสารอาหารที่ตัวเองต้องการใช้นำไปเร่งปฏิกิริยาเผาผลาญ
  ให้เปลี่ยนเป็นพลังงานที่เซลล์นำไปใช้งานในการแบ่งตัวของเซลล์เพื่อทดแทนเซลล์เก่าที่หมดอายุและตายลง
  ซ่อมแซมและฟื้นฟูเซลล์ต่างๆที่อ่อนแอและต้องการพลังงานให้ได้พลังงานที่สมบูรณ์ ถ้าสารอาหรมีไม่เพียงพอ
  กับเซลล์ทั้ง 100 ล้านล้านเซลล์ทั่วร่างกาย ลองนึกถึงภาพของเด็กในประเทศยากจนอย่างประเทศเอธิโอเปีย
  ที่ร่างกายขาดสารอาหารจะผอมสูบหัวโต ตาโต มีเพียงหนังติดกระดูกเซลล์ในร่างกายของเราก็เหมือนกันเมื่อได้้
  รับสารอาหารไม่เพียงพอต่อการใช้งานเพื่อการเจริญเติบโตก็สร้างเซลล์ใหม่ได้ไม่ดีพอไม่แข็งแรงเมื่อเซลล์เก่า
  ที่แก่และไม่แข็งแรงอยู่แล้วถูกทดแทนด้วยเซลล์ใหม่ที่ไม่แข็งแรงมันก็ไม่ต่างอะไรกัน อีกทั้งยังถูกทำร้ายโดย
  อนุมูลอิสระได้ง่ายและยังเป็นเป้าหมายการเข้าฝังตัวของเซลล์ผิดปกติ (เซลล์มะเร็ง)ที่ต้องการอาหารคือโปรตีน
  (เซลล์ปกติของเรา) ถ้าหากป้องกันความเสียหายตั้งแต่ต้นเหตุไม่ทันและปล่อยประละเลยนานหลายปีอาจเป็น
  ข่าวร้ายของร่างกายก็ได้นั้นคือความเสียหายจากการโจมตีของเซลล์ผิดปกติกับอวัยวะที่อ่อนแอที่สุดอวัยวะส่วน
  นั้นก็เริ่มตายลงกลายเป็น “มะเร็ง”


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

แนะนำชวนให้อ่านบทความเอ็นไซม์กับสุขภาพอื่นๆต่อนะค่ะ

<กลับหน้าหลัก>

 
โปรไบโอติคเอนไซม์ ของ เอ็ม-ซายน์ และเอ็มซายน์ พลัส ช่วยปรับฟื้นคืนสุขภาพของคุณให้กลับมาเป็นปกติ แข็งแรง และอ่อนเยาว์ 
 
 
 
 

เมนูหลัก

ข่าว | กิจกรรม |บทความต่างๆ

ข้อมูลสาธารณะ

ลิงค์แนะนำเสริมความรู้

 
 

เพิ่มเพื่อน 

 

 
 
  Yahoo bot last visit powered by MyPagerank.Net   
 
 
   
 
 
 
© Copyright 2006-2018 by BRIGHT-BIOTIC :: Call :08-5132-8132, 09-1697-4373:: bright-biotic@windowslive.com