Home
เอ็ม-ซายน์ พลัส เสริมอาหารโปรไบโอติคเอนไซม์ เอนไซม์เสริมบำบัดสุขภาพ | ไบร์ท อะโรม่า ออยล์ : ช่วยให้สดชื่น กระตุ้นการตื่นตัว หอมเย็นชื่นใจ
ติดต่อเรา
เกี่ยวกับเรา
facebook
 
 
ไบร์ท ไบโอติค
เสริมอาหารโปรไบโอติคเอ็นไซม์
เสริมบำบัดและฟื้นฟู
สมุนไพรบำรุงและดูแลสุขภาพ
อะโรม่าบำบัด
Bright-biotic 12th
เอ็ม-ซายน์
เสียงดังในหู ไบร์ท พลัส
ไบร์ท พลัส
Bright Aroma oil

สุขภาพซ่อมได้

 

เพิ่มเพื่อน

   ขอบคุณที่สั่งซื้อสินค้าและสนับสนุนสินค้าไทย :: สินค้าทั้งหมดภายในร้านนี้เป็นสินค้าที่ผลิตภายในประเทศไทย และมีบางผลิตภัณฑ์ของเราเป็นสินค้า ที่ส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศคือ สหรัฐอเมริกา, ญี่ปุ่น และเกาหลี ได้แก่ เอ็ม-ซายน์ พลัส ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรไบโอติคเอนไซม์ คุณจึงมั่นใจใน คุณภาพดีเยี่ยมเป็นที่ยอมรับในต่างประเทศมานานกว่า 10 ปี ปลอดภัยด้วยการผลิตทางวิทยาศาสตร์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานความปลอดภัย เอ็ม-ซายน์ พลัส คือ ผลิตภัณฑ์เพื่อการบำบัด ฟื้นฟู และเสริมสร้างความแข็งแรง ของสุขภาพด้วยการใช้เอนไซม์ในการบำบัดตามหลักทางวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้อง

 
 

เอ็นไซม์ทำงานอย่างไร? จึงทำให้สุขภาพดีขึ้น !


nurses

:: ร่างกายมนุษย์สมบูรณ์แบบโดยธรรมชาติอยู่แล้วตั้งแต่เกิด
    มนุษย์เกิดมาพร้อมเครื่องจักรอัจฉริยะที่ฉลาดที่และสมบูรณ์ที่สุดเพราะมนุษย์มีพิมพ์เขียวชีวิต (D N A)
ที่เป็นต้นแบบในการสร้างมนุษย์ที่ฝังอยู่กับเซลล์ต้นกำเนิด เมื่อเซลล์ต้นกำเนิดอยู่ในสภาพแวดล้อมที่
สมบูรณ์ (ในรังไข่ของเพศแม่) ก็จะเริ่มสร้างอวัยวะสำคัญต่างๆที่ประกอบเป็นร่างกายมนุษย์โดยใช้ระยะ
เวลาประมาณ 9 เดือน การสร้างอวัยวะต่างๆในร่างกายเซลล์ต้นกำเนิดต้องใช้สารอาหารเพื่อเปลี่ยนเป็น
พลังงานและออกซิเจน สารอาหารได้มาจากการกินอาหารของผู้เป็นแม่ ถ้าแม่กินอาหารที่ดีมีประโยชน์
เซลล์เกิดใหม่หรือมนุษย์หรือทารกก็จะแข็งแรงและสมบูรณ์

   เซลล์ต้นกำเนิดจะสร้างเอ็นไซม์ขึ้นมาเพื่อใช้ในการเร่งปฏิกิริยาเคมีกับสารอาหารเพื่อเปลี่ยนให้เป็น
พลังงานที่เซลล์ต้นกำเนิดต้องใช้งาน และเซลล์ต้นกำเนิดสร้างอวัยวะใหม่ได้แล้วเซลล์อวัยวะนั้นๆก็จะ
มีเอ็นไซม์เป็นองค์ประกอบหลักเสมอเพราะเซลล์ของอวัยวะนั้นๆต้องการพลังงานและออกซิเจน ส่วน
ออกซิเจนนั้นจะถูกใช้งานเป็นเชื้อเพลิงโดยเซลล์แบคทีเรียตัวเล็กจิ๋วชื่อ mitochondria เป็นตัวลด
ออกซิเจนเพื่อใช้งานและเร่งปฏิกิริยาเคมีกลายเป็นน้ำและไฮโดรเจน เราเรียกเซลล์แบคทีเรียนี้ง่ายๆว่า
“เซลล์พลังงานหรือเซลล์แบตเตอรี่” ถ้าเซลล์แบตเตอรี่นี้ตายลงเซลล์ในร่างกายของก็จะขาดเชื้อเพลิง
และตายลงเช่นกัน  การลดออกซิเจนของเซลล์แบตเตอรี่นี้ในกระบวนการจะทำให้เกิดอนุภาคไฟฟ้า
อิเล็กตรอนลบที่จับคู่ไม่ได้เรียกว่า “อนุมูลอิสระ” ในพิมพ์เขียวของร่างกายมีบันทึกเหล่านี้ไว้ทั้งหมด
แล้วว่าการใช้เชื้อเพลิงจากออกซิเจนเพื่อให้เซลล์มีชีวิตอยู่ได้นั้นจะต้องเกิดอนุมูลอิสระเสมอ และ
อนุมูลอิสระนี้เป็นอันตรายมากต่อการมีชีวิตอยู่ของเซลล์และอวัยวะต่างๆเพราะถ้าอนุมูลอิสระลอย
ไปสัมผัสกระทบกับเซลล์ใดๆก็ตามมันจะสร้างความเสียหายให้เซลล์นั้นๆ และผลของมันก็จะทำให้
ผนังของเซลล์เสียหายและอาจลุกลามไปถึงสร้างความเสียหายต่อ ดี เอ็น เอ (D N A) หรือพิมพ์
เขียวของเซลล์ได้ ซึ่งมีผลโดยตรงและทางอ้อมต่อการทำงานที่สัมพันธ์กันทั้งระบบของอวัยวะทั่ว
ร่างกาย

    ร่างกายจึงมีการสร้างเอ็นไซม์ขึ้นมา 4 ชนิดเพื่อใช้ในการกำจัดและลดอนุมูลอิสระ เราจึงเห็นได้ว่า
ตั้งแต่แรกเกิดนั้นเราจะไม่เป็นอะไรแข็งแรงและมีภูมิคุ้มกันโรคที่แข็งแรง นั่นเป็นเพราะอวัยวะต่างๆใน
ร่างกายไม่ถูกทำร้ายโดยอนุมูลอิสระจึงทำให้การทำการซ่อม สร้างและฟื้นฟูเซลล์ที่เสื่อมสภาพและ
ทดแทนเซลล์แก่ตายลงได้อย่างสมบูรณ์ และร่างกายยังสร้างระบบป้องกันตัวเองให้รอดพ้นจากการ
เกิดปัญหาจากภายนอกทั้งจากสภาพอากาศที่เป็นพิษและเชื้อโรค นั่นคือระบบภูมิคุมกันและระบบ
ซ่อมแซมความเสียหายหรือเรียกว่า “หน่วยแพทย์เคลื่อนที่"

   ระบบภูมิคุ้มกันนั้นมีหน้าที่สำคัญด้วยกันประกอบด้วย 3 หน่วยหน้าที่ คือ หน่วยเฝ้าระวัง หน่วยตรวจ
สอบ และหน่วยทำลายหรือกำจัด เมื่อเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายหน่วยเฝ้าระวังซึ่งจะฝังตัวอยู่กับผนังเส้น
เลือดทั่วร่างกายจะส่งสัญญาณแจ้งเตือนให้หน่วยตรวจสอบว่ามีสิ่งแปลกปลอมเข้าสู่ร่างกาย จากนั้น
หน่วยตรวจสอบจะเข้าไปยังจุดหมายเพื่อการสกัดและล้อมไม่ให้สิ่งแปลกปลอมหรือเชื้อโรคเดินทาง
ไปทั่วร่างกายและเมื่อตรวจสอบได้แน่ชัดว่าสิ่งแปลกปลอมหรือเชื้อโรคนั้นเป็นภัยต่อร่างกายก็จะส่ง
สัญญาณไปให้หน่วยทำลายเข้าทำลายสิ่งแปลกปลอมและนำออกจากร่างกายโดยผ่านช่องทางขับ
ถ่ายของเสียงของร่างกาย ถ้าร่างกายแข็งแรงและสมบูรณ์กระบวนการดังกล่าวจะเกิดขึ้นเร็วมากโดย
ที่เชื้อโรคไม่มีโอกาสทำลายเซลล์ในอวัยวะภายในร่างกายได้ แต่ถ้ามีการหลุดรอดของเชื้อโรคและ
ได้เกิดความเสียหายต่อเซลล์ของร่างกายแล้ว สมองก็จะสั่งให้หน่วยแพทย์เคลื่อนที่เข้าไปเยี่ยวยา
และฟื้นฟู ซ่อมสร้างเซลล์ที่เสียหายทันทีในกระบวนการนี้ก็ต้องใช้เวลาประมาณ 3-15 วัน ระบบ
ภูมิคุมกันนั้นที่เข้มแข็งนั้นจะต้องมีประกอบด้วย เอ็นไซม์โปรติเอส เอ็นไซม์ไลเปส และเอ็นไซม์
อะไมเลส เสมอเพื่อใช้ในการย่อยสลายสิ่งแปลกปลอมที่มีองค์ของเซลล์ที่แตกต่างกัน แต่ถ้าร่าง
กายขาดหรือพร่องเอ็นไซม์ดังกล่าวแล้วระบบภูมิคุ้มกันก็จะอ่อนแอเป็นเหตุให้เกิดปัญหากับร่างกาย
ที่เรียกว่า “ภูมิแพ้”

   ร่างกายมนุษย์มีชีวิตอยู่ได้ด้วยปัจจัย 3 อย่าง คือ ออกซิเจน อาหารและน้ำ ร่างกายมนุษย์ต้อง
ใช้ปัจจัยทั้ง 3 อย่างนี้ตลอดเวลา เพราะทุกการเคลื่อนไหวหรือแม้แต่หลับร่างกายต้องใช้พลังงาน
และพลังงานก็มาจากอาหาร น้ำและออกซิเจนซึ่งเป็นองค์ประกอบที่ร่างกายเราขาดไม่ได้ ในความ
เป็นจริงเราไม่สามารถเติมสารอาหารให้ร่างกายโดยตรงได้ เราทำได้เพียงเติมอาหาร อาหารประกอบ
ด้วยกรดต่างๆ วิตามิน และแร่ธาตุเมื่อเข้าสู่กระบวนการย่อย (อ่านรายละเอียดตามข้อมูลข้างต้น)
ของร่างกายแล้วในกระบวนการสุดท้ายที่ลำไส้เล็กอาหารก็จะถูกย่อยให้เป็นสารอาหารที่ประกอบด้วย
กรดไขมันจำเป็น ไขมัน วิตามิน และแร่ธาตุต่างๆ สารอาหารเหล่านี้ก็จะซึมผ่านผนังของลำไส้เล็กเข้า
สู่ระบบเส้นเลือดซึ่งเป็นเครือข่ายที่โยงใยไปทั่วร่างกาย สารอาหารจะลอยไปกับเม็ดเลือดผ่านไปยัง
อวัยวะส่วนต่างๆของร่างกาย เอ็นไซม์เผาผลาญ (metabolic enzyme) จะมีหน้าที่ดักเก็บสารอาหาร
ที่เซลล์ในอวัยวะนั้นๆต้องใช้เข้าสู่กระบวนการเผาผลาญเพื่อเปลี่ยนสารอาหารให้เป็นพลังงานที่เซลล์
ใช้งานได้

    ถ้าเรากินอาหารแต่ละมื้อที่มีคุณค่าและคุณประโยชน์ต่อร่างกายในปริมาณที่เพียงพอต่อการใช้งาน
เซลล์ของอวัยวะต่างๆก็จะแข็งแรงสมบูรณ์ การทำงานของอวัยวะภายในร่างกายก็สมบูรณ์สอดคล้อง
กัน เช่นหัวใจก็จะสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายได้อย่างทั่วถึง ถ้าระบบเส้นเลือดของเรา
สะอาดปราศจากขยะและไขมันเพราะถ้าในระบบเลือดมีเอ็นไซม์โปรติเอสเป็นตัวช่วยกำจัดขยะประเภท
ซากโปรตีน มีเอ็นไซม์ไลเปสเป็นตัวช่วยกำจัดขยะประเภทไขมันส่วนเกินจากการใช้งานของเซลล์ และ
มีเอ็นไซม์อะไมเลสเป็นตัวช่วยกำจัดขยะประเภทน้ำตาลและแป้งส่วนเกินจากการใช้งานของเซลล์เส้น
เลือดของเราจะสะอาดไม่มีสิ่งกีดขว้างการไหลของเลือดและสารอาหาร เลือดซึ่งจะเป็นตัวกักเก็บ
ออกซิเจนก็จะถูกส่งและเดินทางไปยังอวัยวะและเซลล์ทั้ง 100 ล้านล้านเซลล์ทั่วร่างกาย กระบวนสร้าง
พลังงานของร่างกายก็จะสมบูรณ์ ดี เอ็น เอ (D N A) ของเซลล์ก็จะแข็งแรงสามารถสร้างเซลล์ที่แข็ง
แรงมาแทนเซลล์เก่าได้ดี ผนังเซลล์ก็จะแข็งแรงสามารถทนต่อการโจมตีจากอนุมูลอิสระได้หรือสามารถ
ซ่อมแซมตัวเองได้เมื่อถูกอนุมูลอิสระทำลาย อวัยวะที่แข็งแรงก็จะทำหน้าที่ของตัวเองได้อย่างสมบูรณ์
สอดคล้องและสัมพันธ์ซึงกันและกัน คุณก็จะไม่เป็นโรคแห่งความเสื่อมของร่างกาย


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

แนะนำชวนให้อ่านบทความเอ็นไซม์กับสุขภาพอื่นๆต่อนะค่ะ

<กลับหน้าหลัก>

 
โปรไบโอติคเอนไซม์ ของ เอ็ม-ซายน์ และเอ็มซายน์ พลัส ช่วยปรับฟื้นคืนสุขภาพของคุณให้กลับมาเป็นปกติ แข็งแรง และอ่อนเยาว์ 
 
 
 
 

เมนูหลัก

ข่าว | กิจกรรม |บทความต่างๆ

ข้อมูลสาธารณะ

ลิงค์แนะนำเสริมความรู้

 
 

เพิ่มเพื่อน 

 

 
 
  Yahoo bot last visit powered by MyPagerank.Net   
 
 
   
 
 
 
© Copyright 2006-2018 by BRIGHT-BIOTIC :: Call :08-5132-8132, 09-1697-4373:: bright-biotic@windowslive.com