Home
เอ็ม-ซายน์ พลัส เสริมอาหารโปรไบโอติคเอนไซม์ เอนไซม์เสริมบำบัดสุขภาพ | ไบร์ท อะโรม่า ออยล์ : ช่วยให้สดชื่น กระตุ้นการตื่นตัว หอมเย็นชื่นใจ
ติดต่อเรา
เกี่ยวกับเรา
facebook
 
 
ไบร์ท ไบโอติค
เสริมอาหารโปรไบโอติคเอ็นไซม์
เสริมบำบัดและฟื้นฟู
สมุนไพรบำรุงและดูแลสุขภาพ
อะโรม่าบำบัด
Bright-biotic 12th
เอ็ม-ซายน์
เสียงดังในหู ไบร์ท พลัส
ไบร์ท พลัส
Bright Aroma oil

สุขภาพซ่อมได้

 

เพิ่มเพื่อน

   ขอบคุณที่สั่งซื้อสินค้าและสนับสนุนสินค้าไทย :: สินค้าทั้งหมดภายในร้านนี้เป็นสินค้าที่ผลิตภายในประเทศไทย และมีบางผลิตภัณฑ์ของเราเป็นสินค้า ที่ส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศคือ สหรัฐอเมริกา, ญี่ปุ่น และเกาหลี ได้แก่ เอ็ม-ซายน์ พลัส ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรไบโอติคเอนไซม์ คุณจึงมั่นใจใน คุณภาพดีเยี่ยมเป็นที่ยอมรับในต่างประเทศมานานกว่า 10 ปี ปลอดภัยด้วยการผลิตทางวิทยาศาสตร์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานความปลอดภัย เอ็ม-ซายน์ พลัส คือ ผลิตภัณฑ์เพื่อการบำบัด ฟื้นฟู และเสริมสร้างความแข็งแรง ของสุขภาพด้วยการใช้เอนไซม์ในการบำบัดตามหลักทางวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้อง

 
 

เอ็นไซม์ทำงานอย่างไร? จึงทำให้สุขภาพดีขึ้น !


nurses

:: เอ็นไซม์คือชีวิตและช่วยรักษาชีวิตให้ยืนยาวไร้โรคภัย
จากบทความข้างต้นเมื่อคุณอ่านมาถึงตรงนี้ คุณคงพอจะเข้าใจความสำคัญของ “เอ็นไซม์”
กับการดำรงชีวิตอยู่ของเราแล้วว่ามีองค์ประกอบของการเกิดความเสื่อมของร่างกายเพียงไม่
กี่ประการเท่านั้นเอง ซึ่งสรุปได้ดังนี้

ลำดับแรก :: เอ็นไซม์คือหน่วยขนาดเล็กจิ๋วระดับเซลล์ ที่เซลล์ทั้ง 100 ล้านล้านเซลล์ที่ประกอบ
เป็นอวัยวะและโครงสร้างร่างกายมนุษย์ทั้งหมดต้องมี เพราะเอ็นไซม์จะทำหน้าที่ช่วยย่อยสลาย
โมเลกุลของอาหารหรือสารอาหารให้เป็นพลังงานที่เซลล์ต้องใช้งานเพื่อการมีชีวิตและทำหน้าที่
ของตัวมันเอง และเอ็นไซม์โดยธรรมชาติร่างกายจะสร้างมาเพียงพอต่อการใช้งานและแบ่งประเภท
ตามหน้าที่เฉพาะ เช่นเอ็นไซม์โปรติเอสจะย่อยโปรตีนที่ไม่มีชีวิตแต่จะไม่ย่อย ไขมัน แป้งและน้ำตาล
เอ็นไซม์ไลเปสจะย่อยไขมันแต่จะไม่ย่อยโปรตีน แป้งและน้ำตาล และเช่นเดียวกันเอ็นไซม์อะไมเลส
จะย่อยแป้งและน้ำตาลแต่จะไม่ย่อยโปรตีนและไขมัน เป็นต้น ร่างกายของเรามีเอ็นไซม์ทั้งหมดที่ทำ
หน้าที่แตกต่างกันถึงกว่า 2,000 ชนิด แต่เอ็นไซม์ 3 ชนิดที่ร่างกายสร้างเพื่อใช้ในการย่อยอาหารโดย
“ตับอ่อน” คือเอ็นไซม์โปรติเอส เอ็นไซม์ไลเปส และเอ็นไซม์อะไมเลส เอ็นไซม์ทั้ง 3 ชนิดนี้เป็น
เอ็นไซม์หลักของร่างกายที่จะต้องใช้เพื่อเปลี่ยนอาหารให้เป็นสารอาหาร ถ้าเอ็นไซม์กลุ่มย่อยอาหาร
(Digestive enzyme) มีจำนวนลดลงหรือน้อยกว่าปริมาณอาหารก็จะทำให้กระบวนการย่อยไม่สมบูรณ์
มีผลโดยตรงต่อปริมาณสารอาหารที่เข้าสู่ระบบของร่างกายก็ลดลงตามไปด้วยเช่นกัน แต่จากงานวิจัย
ทางวิทยาศาสตร์ได้สำรวจและรายงานไว้ว่า “เอ็นไซม์ย่อยอาหารจะมีปริมาณลดลงเนื่องจากตับอ่อน
เริ่มเสื่อมสภาพตั้งแต่อายุ 25 ปีขึ้นไป
” ก็แสดงว่าหลังอายุ 25 ปี ร่างกายของเราเริ่มได้รับสารอาหาร
ไม่พอเพียงติดต่อกันเป็นเวลานาน (เพราะเราไม่รู้ว่าเอ็นไซม์ย่อยอาหารของเราลดลง) จึงเป็นสาเหตุ
ให้เซลล์ต่างๆเริ่มอ่อนแอลงและค่อยๆเสื่อมสภาพลงอย่างช้าๆ (บางคนอาจรวดเร็ว) จึงเป็นสาเหตุให้
เราเป็นโรคเสื่อมของร่างกาย

:: ทางออกของปัญหา... เริ่มหันมาให้ความสำคัญต่อคุณภาพอาหารและควรกินอาหารสดเป็นประจำ
ทุกมื้ออาหารเพราะอาหารสดจะมีเอ็นไซม์ในอาหาร (Food enzyme) เป็นการช่วยลดภาระการสร้าง
เอ็นไซม์ย่อยอาหาร (digestive enzyme) ของตับอ่อนลง ถ้าอายุยังน้อยคือตั้ง 1 – 24 ปี ก็ควรเริ่ม
เปลี่ยนพฤติกรรมการกินอาหารเพื่อช่วยชะลอและถนอมตับอ่อนเป็นการลดปริมาณการสร้างเอ็นไซม์
ย่อยอาหาร
ทำให้ตับอ่อนมีประสิทธิภาพและอายุยืนนานมากขึ้น แต่ถ้าอายุมากกว่า 25 ปี ไปแล้วก็
ควรเปลี่ยนพฤติกรรมการกินอาหารและควรเสริมด้วยเอ็นไซม์กลุ่มย่อยอาหารทุกวันเพื่อเป็นการช่วย
ลดภาระของตับอ่อนในการสร้างเอ็นไซม์ย่อยอาหารและชะลอความเสื่อมของร่างกาย เป็นการลด
ความเสี่ยงการเกิดโรคความเสื่อมของร่างกาย ส่วนผู้ที่ประสบปัญหาโรคความเสื่อมของร่างกายแล้ว
แนะนำให้ปรึกษาการใช้เอ็นไซม์เพื่อการบำบัดจากผู้เชี่ยวชาญ

:: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรไบโอติคเอ็นไซม์บำบัด ของ “เอ็ม-ซายน์ (M-SIGN) และ
เอ็ม-ซายน์ พลัส
(M-SIGN plus) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
โดยเก็บตัวอย่างจุลินทรีย์กว่า 20,000 สายพันธุ์นำมาคัดสรรหาสายพันธุ์ที่แข็งแรงและ
ปลอดภัยไม่กลายพันธุ์ที่ให้โทษ โดยผ่านการคัดเลือกและตรวจสอบรับรองความปลอดภัย
จากสถาบันวิทยาศาสตร์ทั้งในและต่างประเทศจนได้รับการรับรองความปลอดภัยของจุลินทรีย์
ที่นำมาผลิตเอ็นไซม์ระดับสูงสุดคือ
Bio Safety Level 1  เอ็นไซม์ในผลิตภัณฑ์ฯของ เอ็ม-ซายน์ และเอ็ม-ซายน์ พลัส นั้นได้มา
จากจุลินทรีย์กลุ่มโปรไบโอติคที่ปลอดภัย และได้เอ็นไซม์ที่ร่างกายจำเป็นต้องใช้คือ
เอ็นไซม์กลุ่มย่อยอาหาร
(digestive enzyme) และเอ็นไซม์กลุ่มอื่นๆที่มีประโยชน์ใน
การซ่อมแซมและฟื้นฟูสุขภาพภายในและผิวพรรณ อีกทั้งยังมีจุลินทรีย์กลุ่มโปรไบโอติค
ที่มีประโยชน์ต่อลำไส้ใหญ่ช่วยให้ระบบขับถ่ายเป็นไปอย่างสมบูรณ์และมีฤทธิ์ในการฆ่า
เชื่อโรคในลำไส้ใหญ่อีกด้วย


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

แนะนำชวนให้อ่านบทความเอ็นไซม์กับสุขภาพอื่นๆต่อนะค่ะ

<กลับหน้าหลัก>

 
โปรไบโอติคเอนไซม์ ของ เอ็ม-ซายน์ และเอ็มซายน์ พลัส ช่วยปรับฟื้นคืนสุขภาพของคุณให้กลับมาเป็นปกติ แข็งแรง และอ่อนเยาว์ 
 
 
 
 

เมนูหลัก

ข่าว | กิจกรรม |บทความต่างๆ

ข้อมูลสาธารณะ

ลิงค์แนะนำเสริมความรู้

 
 

เพิ่มเพื่อน 

 

 
 
  Yahoo bot last visit powered by MyPagerank.Net   
 
 
   
 
 
 
© Copyright 2006-2018 by BRIGHT-BIOTIC :: Call :08-5132-8132, 09-1697-4373:: bright-biotic@windowslive.com