Home
เอ็ม-ซายน์ พลัส เสริมอาหารโปรไบโอติคเอนไซม์ เอนไซม์เสริมบำบัดสุขภาพ | ไบร์ท อะโรม่า ออยล์ : ช่วยให้สดชื่น กระตุ้นการตื่นตัว หอมเย็นชื่นใจ
ติดต่อเรา
เกี่ยวกับเรา
facebook
 
 
ไบร์ท ไบโอติค
เสริมอาหารโปรไบโอติคเอ็นไซม์
เสริมบำบัดและฟื้นฟู
สมุนไพรบำรุงและดูแลสุขภาพ
อะโรม่าบำบัด
Bright-biotic 12th
เอ็ม-ซายน์
เสียงดังในหู ไบร์ท พลัส
ไบร์ท พลัส
Bright Aroma oil

สุขภาพซ่อมได้

 

เพิ่มเพื่อน

   ขอบคุณที่สั่งซื้อสินค้าและสนับสนุนสินค้าไทย :: สินค้าทั้งหมดภายในร้านนี้เป็นสินค้าที่ผลิตภายในประเทศไทย และมีบางผลิตภัณฑ์ของเราเป็นสินค้า ที่ส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศคือ สหรัฐอเมริกา, ญี่ปุ่น และเกาหลี ได้แก่ เอ็ม-ซายน์ พลัส ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรไบโอติคเอนไซม์ คุณจึงมั่นใจใน คุณภาพดีเยี่ยมเป็นที่ยอมรับในต่างประเทศมานานกว่า 10 ปี ปลอดภัยด้วยการผลิตทางวิทยาศาสตร์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานความปลอดภัย เอ็ม-ซายน์ พลัส คือ ผลิตภัณฑ์เพื่อการบำบัด ฟื้นฟู และเสริมสร้างความแข็งแรง ของสุขภาพด้วยการใช้เอนไซม์ในการบำบัดตามหลักทางวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้อง

 
 

เอ็นไซม์ทำงานอย่างไร? จึงทำให้สุขภาพดีขึ้น !


nurses

 ลำดับที่สอง :: ในทุกๆวันเซลล์ของเราต้องการใช้พลังงานเพื่อการสร้างเซลล์ใหม่ เนื่องจากการ
แก่และตายลงของเซลล์แต่ละส่วนมีไม่เท่ากัน เช่นเซลล์เม็ดเลือดขาว (นิวโทรฟิล) มีอายุเพียง
10 ชั่วโมง เซลล์เม็ดเลือดแดงมีอายุ 120 วัน เซลล์ผิวหนังมีอายุ 28 วัน เป็นต้น เซลล์ต่างๆของ
ร่างกายต้องการสารอาหารนำมาเปลี่ยนให้เป็นพลังงานที่ตัวเซลล์เองใช้ได้  เมื่อกระบวนการย่อย
อาหารที่สมบูรณ์ก็จะได้สารอาหาร เอ็นไซม์เผาผลาญ (metabolic enzyme) จะเป็นเอ็นไซม์ที่มีอยู่
ประจำกับเซลล์ทุกเซลล์เพราะมีหน้าที่ดักเก็บสารอาหารที่จำเป็นสำหรับเซลล์นั้นๆที่เข้าสู่กระแสเลือด
โดยนำสารอาหารมาเร่งปฏิกิริยาเคมีให้เกิดเป็นพลังที่เซลล์สามารถนำไปใช้ได้ เอ็นไซม์เผาผลาญ
เป็นเอ็นไซม์ ที่เซลล์ในร่างกายผลิตขึ้นเพียงครั้งเดียวในชีวิตและสามารถทำงานซ้ำๆได้ตลอดชีวิต
โดยไม่เสื่อมสภาพ ซึงต่างจากเอ็นไซม์กลุ่มย่อยอาหาร (digestive enzyme) ที่จะเสื่อมสภาพไปพร้อม
กับการย่อยอาหาร “ตับอ่อน”จึงต้องผลิตเอ็นไซม์กลุ่มย่อยอาหารทุกครั้งที่เรากินอาหาร (สาเหตุนี้จึง
ทำให้ตับอ่อนทำงานหนักและเสื่อมสภาพ) เมื่อตับอ่อนเสื่อมสภาพก็เป็นเหตุให้ผลิตเอ็นไซม์กลุ่มย่อย
อาหารลดลงเป็นสาเหตุทำให้ไม่สามารถย่อยอาหารได้สมบูรณ์ โดยหลักธรรมชาติของร่างกายมนุษย์
คือร่างกายต้องใช้พลังงานตลอดเวลา และพลังงานก็ได้จากสารอาหาร ดังนั้นเมื่ออาหารเข้าสู่ร่างกาย
และตับอ่อนส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือเนื่องจากไม่สามารถผลิตเอ็นไซม์ย่อยอาหารได้เพียงพอต่อ
ปริมาณอาหาร สมองก็จะสั่งให้ดึงเอ็นไซม์เผาผลาญออกจากเซลล์โดยเฉลี่ยเพื่อนำไปใช้ในการย่อย
อาหาร เมื่อเอ็นไซม์เผาผลาญลงมาทำหน้าที่ย่อยอาหารแล้วก็จะเสื่อมสภาพไปไม่สามารถกลับไปใช้ทำ
หน้าที่เผาผลาญพลังงานได้อีก จึงเป็นเหตุให้เซลล์ที่ถูกดึงเอ็นไซม์เผาผลาญต้องสูญเสียเอ็นไซม์ที่
ทำหน้าที่เผาผลาญสารอาหารและป้อนเป็นพลังงานให้ตัวเองลง เซลล์เหล่านั้นก็ได้รับพลังไม่เพียงพอ
ต่อการใช้งานซ่อมแซมและฟื้นฟูจึงค่อยๆเสื่อมสภาพลงอย่างช้าๆ และจะรุกรามเรื่อยไปจนทำให้อวัยวะ
นั้นๆไม่สามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ ร่างกายเริ่มไม่สมดุลมีทั้งขาดและเกินระบบโดยรวมก็เริ่ม
เสื่อมสภาพลง ผลที่แสดงให้เห็นก็คือ เป็นโรคความเสื่อมของร่างกาย เริ่มตั้งแต่เล็กน้อยคือย่อยอาหาร
ไม่สมบูรณ์ ขับถ่ายไม่เป็นปกติ ท้องผูก ท้องอืด เป็นหวัดง่าย เป็นแผลหายช้า ติดเชื้อได้ง่าย ระบบ
ภูมิคุ่มกันเริ่มอ่อนแอบางครั้งทำงานผิดเพียนเริ่มหันมาทำร้ายเซลล์ของร้างกายเอง เริ่มความคุมระดับ
ความดันและน้ำตาลในเลือดไม่ได้ ไขมันในเลือดเริ่มสูงขึ้น ตับเริ่มทำงานไม่ปกติ ไขมันเริ่มพอกที่ตับ
มีอาการเรอบ่อยครั้ง แน่นท้องบ่อยครั้ง และก็รุกรามไปถึงระบบสำคัญอื่นๆเช่น สมอง หัวใจ สุดท้าย
เซลล์ผิดปกติ (เซลล์มะเร็ง) ก็เริ่มสามารถเข้าควบคุมอวัยวะต่างๆในร่างกายได้

ลำดับที่สาม ::ร่างกายจะเริ่มเสื่อมอย่างรวดเร็วมากขึ้นเมื่อเอ็นไซม์สำคัญในการดูดซับและกำจัด
อนุมูลอิสระลดลงและไม่เพียงพอเพราะร่างกายของเราเป็นผู้ผลิตอนุมูลอิสระอยู่ตลอดเวลาและเรา
ยังได้รับอนุมูลอิสระจากภายนอกอีกไม่จากอาหาร อากาศ และสิ่งแวดล้อม อนุมูลอิสระคือสาเหตุสำคัญ
ที่ทำร้ายเซลล์ละ ดี เอ็น เอ (D N A) ของร่างกายให้เสียหาย ถ้า ดี เอ็น เอ ของร่างกายเสียก็ส่งผลต่อการ
สร้างเซลล์ชุดใหม่ที่อ่อนแอและอาจเกิดเซลล์ผิดปกติขึ้นได้ ถ้าเซลล์ชุดใหม่อ่อนแอก็จะปกป้องตัวเอง
ไม่ได้ดีเท่าที่ควรจะเป็น เราจึงเริ่มแก่และเสื่อมลงอย่างรวดเร็ว

     อนุมูลอิสระ คือ อนุภาพของอะตอมของออกซิเจนที่ผ่านกระบวนการเผาผลาญของเอนไซม์
เผาผลาญ (metabolic enzyme) ให้เป็นพลังงานแล้วไม่สามารถจับคู่ได้จึงทำให้อนุภาพนี้หลุดออก
จากกระบวนการเผาผลาญและล่องลอยอยู่ทั่วทุกแห่งในร่างกายเพื่อที่จะหาจับคู่อนุภาพที่มีประจุขั้ว
ไฟฟ้าที่ต่างกัน แต่ถ้าในขณะที่ลองล่อยอยู่และยังจับคู่ไม่ได้ อนุมูลอิสระนี้ไปกระทบกับเซลล์หรือ
ดี เอ็น เอ ก็สามารถสร้างความเสียหายได้ โดยปกติเมื่อดี เอ็น เอ หรือเซลล์เสียหายจะได้รับการ
ซ่อมแซมและฟื้นฟูโดยเอ็นไซม์กลุ่มเมตาโบลิกและเอ็นไซม์โปรติเอส

ถ้าร่างกายของเรามีเอ็นไซม์ลดลงหรือมีไม่พอเพียงต่อการบำรุง ฟื้นฟูและซ่อมแซมเซลล์ที่เสีย
หายได้ เซลล์ของร่างกายจะค่อยๆเสื่อมลงและแก่ลงอย่างรวดเร็วเพราะอนุมูลอิสระเข้าทำลาย
อนุมูลอิสระคือหนึ่งในสาเหตุของความเสื่อมหรือเจ็บป่วย เพราะถ้าอนุมูลอิสระไปถูกบริเวณข้อต่อ
บ่อยๆและนานๆเราก็จะเป็นโรคไขข้ออักเสบ ถ้าอนุมูลอิสระไปถูกบริเวณลำไส้บ่อยๆและนานๆเรา
ก็จะเป็นโรคลำไส้อักเสบ ถ้าอนุมูลอิสระไปถูกบริเวณหัวใจบ่อยๆและนานๆเราก็จะเป็นโรคหัวใจ
และถ้าอนุมูลอิสระไปถูกบริเวณหลอดเลือดที่มีคอเลสเตอรอล (LDL) ที่เกาะอยู่บ่อยๆและนานๆเรา
ก็จะเป็นโรคหลอดเลือดอักเสบและหัวใจ เป็นต้นดังนั้นควรให้ความสนใจและให้ความสำคัญต่อ
อนุมูลอิสระด้วยการลดและลีกเลี่ยงการที่ก่อให้เกิดอนุมูลอิสระ ความเครียด ความเร่งรีบ และควร
เติมสารต้านอนุมูลอิสระเพื่อช่วยเอ็นไซม์ในร่างกาย ที่สำคัญควรเติมเอ็นไซม์โปรติเอส 380,000
Hu ต่อวัน เพื่อดูดซับและลดอนุมูลอิสระ อีกทั้งยังช่วยในการซ่อมแซม ดี เอ็น เอ ที่เสียหายให้
กลับมาทำงานได้ตามปกติ ชะลอความเสื่อมของเซลล์ และกำจัดเซลล์ผิดปกติ (เซลล์มะเร็ง)
ให้ออกจากร่างกาย

         ร่างกายและชีวิตเป็นของคุณ คุณควรดูแลด้วยตัวคุณเองด้วยการเริ่มต้นเอาใจใส่ต่อการเปลี่ยน
แปลงของร่างกาย ปรับปรุงวิถีชีวิตในการดำเนินชีวิตที่เป็นไปอย่างธรรมชาติ กินอาหารที่มีเอ็นไซม์ใน
อาหาร(อาหารสดเช่น ผัก ผลไม้) สูดอากาศที่บริสุทธิ์ ออกกำลังพอประมาณอย่างสม่ำเสมอ ทำจิตใจ
ให้สดชื่น คิดในแง่บวก มองโลกในแง่ดี ไม่สร้างความเครียด ลดความโกรธ เติมสารอาหารจำเป็นให้
ร่างกาย เพียงเท่านี้ร่างกายของคุณก็จะเริ่มดีขึ้น.....


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

แนะนำชวนให้อ่านบทความเอ็นไซม์กับสุขภาพอื่นๆต่อนะค่ะ

<กลับหน้าหลัก>

 
โปรไบโอติคเอนไซม์ ของ เอ็ม-ซายน์ และเอ็มซายน์ พลัส ช่วยปรับฟื้นคืนสุขภาพของคุณให้กลับมาเป็นปกติ แข็งแรง และอ่อนเยาว์ 
 
 
 
 

เมนูหลัก

ข่าว | กิจกรรม |บทความต่างๆ

ข้อมูลสาธารณะ

ลิงค์แนะนำเสริมความรู้

 
 

เพิ่มเพื่อน 

 

 
 
  Yahoo bot last visit powered by MyPagerank.Net   
 
 
   
 
 
 
© Copyright 2006-2018 by BRIGHT-BIOTIC :: Call :08-5132-8132, 09-1697-4373:: bright-biotic@windowslive.com