Home
เอ็ม-ซายน์ พลัส เสริมอาหารโปรไบโอติคเอนไซม์ เอนไซม์เสริมบำบัดสุขภาพ | ไบร์ท อะโรม่า ออยล์ : ช่วยให้สดชื่น กระตุ้นการตื่นตัว หอมเย็นชื่นใจ
ติดต่อเรา
เกี่ยวกับเรา
facebook
 
 
ไบร์ท ไบโอติค
เสริมอาหารโปรไบโอติคเอ็นไซม์
เสริมบำบัดและฟื้นฟู
สมุนไพรบำรุงและดูแลสุขภาพ
อะโรม่าบำบัด
Bright-biotic 12th
เอ็ม-ซายน์
เสียงดังในหู ไบร์ท พลัส
ไบร์ท พลัส
Bright Aroma oil

สุขภาพซ่อมได้

 

เพิ่มเพื่อน

   ขอบคุณที่สั่งซื้อสินค้าและสนับสนุนสินค้าไทย :: สินค้าทั้งหมดภายในร้านนี้เป็นสินค้าที่ผลิตภายในประเทศไทย และมีบางผลิตภัณฑ์ของเราเป็นสินค้า ที่ส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศคือ สหรัฐอเมริกา, ญี่ปุ่น และเกาหลี ได้แก่ เอ็ม-ซายน์ พลัส ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรไบโอติคเอนไซม์ คุณจึงมั่นใจใน คุณภาพดีเยี่ยมเป็นที่ยอมรับในต่างประเทศมานานกว่า 10 ปี ปลอดภัยด้วยการผลิตทางวิทยาศาสตร์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานความปลอดภัย เอ็ม-ซายน์ พลัส คือ ผลิตภัณฑ์เพื่อการบำบัด ฟื้นฟู และเสริมสร้างความแข็งแรง ของสุขภาพด้วยการใช้เอนไซม์ในการบำบัดตามหลักทางวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้อง

 
 

ใครทำให้โลกร้อน


 

 

         

             ความสมดุลของธรรมชาติเกิดขึ้นได้จากธรรมชาติเท่านั้น ธรรมชาติที่สมดุลเกิดจากระบบนิเวศโดยสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติ และระบบนิเวศก็คือ
การเกื้อกูลซึงกันและกันของสิ่งมีชีวิตจึงทำให้โลกของเราสมบูรณ์ และมีสมดุลระหว่างกัน ทำให้สิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดมีอยู่ในปริมาณที่ไม่มากและน้อยของ
แต่ละสายพันธุ์ ธรรมชาติจะจัดการกับส่วนเกินของสิ่งมีชีวิต แร่ธาตุ และสรรพสิ่งต่างในธรรมชาติได้ด้วยตัวเอง

             ความเจริญก้าวหน้าของมวลมนุษยชาติที่ก้าวล้ำด้วยเทคโนโลยี่ ทำให้อุตสาหกรรมสามารถขยาย ตัวได้อย่าง ต่อเนื่องและมีขนาดใหญ่มาก
ยิ่งขึ้น โรงอุตสาหกรรมที่เริ่มขยายตัวมากขึ้นในทุกวันนี้เป็นแหล่งปล่อยมลพิษทางอาหาร และทางน้ำปล่อยความร้อนจากกระบวนการผลิตปล่อยก๊าซ
พิษต่างๆออกมาอย่างต่อเนื่องและตลอดเวลาต่อเนื่องกันมายาวนานกว่า 100 ปี ตั้งแต่มีการปฏิวัติอุตสาหกรรมเกิดขึ้นบนโลกใบนี้

             ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี่และอุตสาหกรรมเกิดจากความพยายมตอบสนองต่อการบริโภคของมนุษย์ที่ ไม่มีคำว่ารู้จักพอ ผลิตภัณฑ์ที่ออกสู่ตลาดในช่วงยุคแรกๆที่นักอุตสาหกรรมออกมาแสดงความ ภาคภูมิใจอย่างมากตัว อย่างเช่น รถยนต์ เครื่องปรับอากาศ เครื่องบิน เป็นต้น เทคโนโลยี่เหล่านี้ในยุคก่อน หน้านั้นปลดปล่อยมลพิษ สารพิษ และก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์มากที่สุด ซึ่งในขณะนั้นมนุษย์โดยเฉพาะ นักวิทยาศาสตร์เองก็ยังไม่มีใครรู้เลยว่าสิ่งเหล่านี้ จะส่งผลร้ายต่อระบบนิเวศของธรรมชาติ ส่งผลต่อระบบ ป้องกันความร้อนที่ธรรมชาติของโลก
สร้างขึ้นเพื่อป้องกันจาก แสงอัลตร้าไวโอเลต (UV) ที่มาจากดวง อาทิตย์ซึ่งเป็นดาวที่ให้ความอบอุ่นแก่โลก

             และความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ในช่วงยุคต้นๆของการปฏิวัติอุตสาหกรรม ก็เริ่มรุกเข้าไปในอุตสากรรม การเกษตรเนื่องจากนักลงทุน
ต้องการผลผลิตมากๆเพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์ที่ไม่รู้จักพอ การเกษตรแบบ ธรรมชาติก็ถูกลบเลือนและแทนที่ด้วยเกษตรแบบเคมีการต้อง
ปลูกพืชชนิดเดียวในพื้นที่ขนาดใหญ่ๆเพื่อนำผลผลิตป้อน โรงงานอุตสาหกรรม การเร่งผลผลิตให้ออกดอกออกผลได้เร็ว ตามที่กำหนดและมีปริมาณ
มากๆต่อครั้ง ทำให้นักวิทยา- ศาสตร์ต้องคิดค้นหาวิธีที่จะทำให้พืชให้ผลผลิตได้ ตามที่มนุษย์ต้องการ จึงทำให้เกิดสารเคมีที่ใช้ในการเร่งผลผลิตเช่น ปุุ๋ยเคมี และฮอร์โมนเทียม เป็นต้น เท่านั้นยังไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของมนุษย์ได้ที่เข้าไปจัดการกับธรรมชาติพืช เพราะเมื่อพืชอยู่ลำพัง
เดี่ยวๆปราศจากปราการจากพืชชนิดอื่นในธรรมชาติที่ช่วยกันในการปกป้องซึ่งกันและกัน ก็ถูกแมลงชนิดที่กินพืชชนิดนั้นๆเข้ามาโจตีพืชไร่ แทะและ
กัดกินผลผลิตที่มนุษย์สร้างขึ้น นักวิทยศาสตร์ก็ไม่ยอมแพ้ต่อ สัตว์ตัวเล็กอย่างเช่นแมลงให้มาทำลายพืชผลที่มนุษย์อุตสาลงมือลงแรงปลูก จึงผลักดัน
ให้เกิด ผลิตภัณฑ์ในการปราบ ศัตรูพืชหรือแมลงต่างๆด้วยสารเคมีกำจัดและฆ่าแมลงต่างๆเหล่านั้น การคิดค้นทางชีวภาพด้านพันธุกรรมของพืชทำให้ นักวิทยาศาสตร์สามารถตัดแต่งตัดต่อสายพันธุ์ของพืชได้ ทำให้พืช มีความสามาถที่จะให้ผลผลิตได้มากขึ้นและมีความ แข็งแรงทนทานต่อการรุกร้าน
ของพืชและสภาพการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้ ในขณะนั้นทุกคนล้วนมีความภาค ภูมิใจในความฉลาดและความสามารถ ของมนุษย์ที่สามารถ
เอาชนะธรรมชาติได้ จึงทำให้มีการใช้สารเคมีและการตัดต่อ พันธุกรรมกับพืชเกษตรอย่างกว้างขวางและมีปริมาณสูงขึ้นทุกปี ผลที่ได้มาคือ มีแมลงที่เป็น
ศัตรูพืชมากขึ้น ดินมีพิษสูง ขึ้นและไม่สามารถปลูกพืชได้ ดินขาดสารอาหารและสัตว์ในดิน น้ำในธรรมชาติมาสารพิษสูงมากขึ้น พืชที่ปลูกด้วยการใช้สาร
เคมีต่างๆมีการสะสมสารพิษที่มาจากเคมีของปุ๋ย ฮอร์โมนเร่งผลผลิต ทำลายระบบนิเวศของธรรมชาติทำให้สมดุล ในธรรมชาติเสียไปโดยทำพืชบาง
ชนิดหายไปและสัตว์ แมลงบางชนิดหายไปจากธรรมชาติ

             เมื่อก้าวเข้าสูศัตวรรษที่ 21 เป็นยุคที่มนุษย์เริ่มได้รับผลกระทบจากสิ่งที่มนุษย์ได้สร้างไว้เมื่ออดีต ระบบป้องกันความร้อนของโลกเริ่มเสีย
สมดุลหรือที่เราเคยได้ยินกันว่า "สภาวะเรือนกระจก" ทำให้สภาพ อากาศของโลกเริ่มมีการ เปลี่ยนแปลงมีความร้อนสูงขึ้น อยากให้ดูภาพด้านบนจะ
เห็นภาพของภูเขาสองรูป รูปแรกถ่ายเมื่อปี คศ.1985 และรูปที่ สองถ่ายเมื่อปี คศ.2002 เป็้นเวลาเพียง17 ปี น้ำแข็งที่บนภูเขาละลาย อย่างเห็นได้ชัด เมื่อดูกร๊าฟอุณหภูมิของโลกจะ เห็นได้ว่าตั้งแต่ปี คศ.1980 ถึง ปี คศ. 2000 อุณหภูมิของ โลกก็สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เราจะเริ่มเห็นข่าวที่มีขึ้นเกี่ยวกับ ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเช่น น้ำท่วม ไฟป่า แผนดินไหว ดินโคลนถล่ม น้ำแข็งที่ขั้วโลกเริ่มละลายมากขึ้น เป็นต้น อากาศที่เราหายใจเริ่มมีปริมาณ
ก๊าซพิษ มลพิษและฝุนละอองที่เป็นพิษมากขึ้น ดูได้จากการเจ็บป่วยด้วยโรคภูมิแพ้อา-กาศ มนุาย์ืเริ่มมีร่างกาย ที่อ่อนแอลงมากขึ้นเนื่องจากอาหารที่กิน
มีสารพิษสะสมในอาหารด้วยฝีมือมนุษย์เอง ดูได้จาก สถิติ การป่วย ด้วยโรคเสื่อมของร่างกายเพิ่มสูงขึ้น เช่น อาหารเป็นพิษ ท้องเสีย เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ มะเร็งและโรคต่างๆอีกมากมาย เกิดเชื้อโรคสายพันธุ์ใหม่ๆที่มนุษย์ไม่รู้จักแพร่กระจายอย่างรวดเร็วทำให้ มนุษย์ล้มป่วย และเสียชีวิตมากมายเชื่อโรคสายพันธุ์ใหม่ก็เกิดจากฝีมือมนุษย์อีกเช่นกันที่ทำลายระบบนิเวศ ของธรรมชาติทำลาย สายพันธุ์ของแบคทีเรียบางชนิด
หายไปหรือลดจำนวนลงหรือเชื้อโรคบางสายพันธุ์ก็เกิดจาก ฝีมนุษย์ผู้ที่ชอบ คิดค้น และค้นหามีความเชื่อมั่นตัวเองว่าเป็นผู้มีอำนาจเหนือธรรมชาติ

             สัญญาณนี้โลกและธรรมชาติได้ส่งแจ้งให้มนุษย์รู้ว่า ธรรมชาติเริ่มเสียสมดุลมากขึ้น จะมีมนุษย์จำนวนสักเท่าไร ที่เห็นสัญญาณนี้และเกิดสำนึกถึงธรรมชาติที่เกื้อกูลให้มนุษย์อยู่ได้และเก็บกินใช้สร่อยผลผลิตจากธรรมชาติ สัญญาณ จากธรรมชาติเตือนให้เรารู้ว่า ถ้าธรรมชาติไม่สมดุลสรรพสิ่งทุกชีวิตบน โลกร่วมทั้งมนุษย์ด้วยก็จะอยู่บนโลกนี้ได้อย่างไม่ ปกติสุขเหมือดังแต่ก่อน และอาจจะทำให้ทุกสรรพสิ่ง ของสิ่งมีชีวิตบนโลกสูญพันธุ์และหายไปขจากโลกใบนี้ได้

              เราช่วยอะไรโลกนี้ได้ มนุษย์เพียงหนึ่งคนที่เริ่มรู้จักสำนึกบุญคุณของธรรมชาติและโลกใบนี้ ด้วยการลดการใช้ สารเคมี บรรจุภัณฑ์ที่ทำ
มาจากพาสติกที่ต้องใช้เวลานานนับสิบปีในการย่อยสลาย ลดการปล่อยมลพิษด้วยใช้พลังงาน ทางเลือกที่ลดการปล่อยมลพิษ ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตมา
จากธรรมชาติ เพื่อช่วยลดการเพิ่มสารเคมี สารพิษสู่สิ่งแวดล้อม บางคนอาจคิดว่าเราเพียงหนึ่งคนจะไปช่วยอะไรได้กับ โลกใบนี้ก็อยากให้ลองคิดดูว่า ถ้าคนหนึ่งคนที่มีสำนึกแสดงออก ถึงความรับผิดชอบต่อโลกที่ตนเองอาศัย อยู่และบอกต่อกับสังคมที่ตนเองอยู๋ให้เข้าใจถึงปัญหาสภาวะโลกร้อนขึ้น เพียง เท่านี้คุณคนที่ได้เริ่มทำก็ ได้ตอบแทนโลกที่ตนเองอาศัยอยู่ และถ้าทุกคนทำอย่างเช่นคุณคนนั้นเราก็จะมีคนที่รักษ์โลก และช่วยกัน ลดสิ่งที่ทำลายโลกลง
ได้เพิมจำนวนมากขึ้นทุกๆวัน วันหนึ่งข้างหน้าก็จะมีประชากรมนุษย์ที่มีจิตสำนึกถึง ธรรมชาติที่เกื้อกูลกันก็จะมีจำนวนมากเพิ่มขึ้น .. แต่สิ่งที่กล่าวมาจะไม่สามารถเริ่มเกิดขึ้นได้เลยถ้าไม่มีการเริ่มต้นที่นับ จากหนึ่งอย่างเช่นคุณ ...

 

บทความโดย Mr.Green


<กลับหน้าแรก>

 
โปรไบโอติคเอนไซม์ ของ เอ็ม-ซายน์ และเอ็มซายน์ พลัส ช่วยปรับฟื้นคืนสุขภาพของคุณให้กลับมาเป็นปกติ แข็งแรง และอ่อนเยาว์ 
 
 
 
 

เมนูหลัก

ข่าว | กิจกรรม |บทความต่างๆ

ข้อมูลสาธารณะ

ลิงค์แนะนำเสริมความรู้

 
 

เพิ่มเพื่อน 

 

 
 
  Yahoo bot last visit powered by MyPagerank.Net   
 
 
   
 
 
 
© Copyright 2006-2018 by BRIGHT-BIOTIC :: Call :08-5132-8132, 09-1697-4373:: bright-biotic@windowslive.com