Home
เอ็ม-ซายน์ พลัส เสริมอาหารโปรไบโอติคเอนไซม์ เอนไซม์เสริมบำบัดสุขภาพ | ไบร์ท อะโรม่า ออยล์ : ช่วยให้สดชื่น กระตุ้นการตื่นตัว หอมเย็นชื่นใจ
ติดต่อเรา
เกี่ยวกับเรา
facebook
 
 
ไบร์ท ไบโอติค
เสริมอาหารโปรไบโอติคเอ็นไซม์
เสริมบำบัดและฟื้นฟู
สมุนไพรบำรุงและดูแลสุขภาพ
อะโรม่าบำบัด
Bright-biotic 12th
เอ็ม-ซายน์
เสียงดังในหู ไบร์ท พลัส
ไบร์ท พลัส
Bright Aroma oil

สุขภาพซ่อมได้

 

เพิ่มเพื่อน

   ขอบคุณที่สั่งซื้อสินค้าและสนับสนุนสินค้าไทย :: สินค้าทั้งหมดภายในร้านนี้เป็นสินค้าที่ผลิตภายในประเทศไทย และมีบางผลิตภัณฑ์ของเราเป็นสินค้า ที่ส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศคือ สหรัฐอเมริกา, ญี่ปุ่น และเกาหลี ได้แก่ เอ็ม-ซายน์ พลัส ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรไบโอติคเอนไซม์ คุณจึงมั่นใจใน คุณภาพดีเยี่ยมเป็นที่ยอมรับในต่างประเทศมานานกว่า 10 ปี ปลอดภัยด้วยการผลิตทางวิทยาศาสตร์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานความปลอดภัย เอ็ม-ซายน์ พลัส คือ ผลิตภัณฑ์เพื่อการบำบัด ฟื้นฟู และเสริมสร้างความแข็งแรง ของสุขภาพด้วยการใช้เอนไซม์ในการบำบัดตามหลักทางวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้อง

 
 

ผลิตภัณฑ์เรา..ที่คุณตัดสินใจ


- มีเหตุผลมากมายในการที่จะใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ใดผลิตภัณฑ์หนึ่ง เพราะนั้นหมายถึงเงินสดในกระเป๋าของคุณจะต้องจ่ายออก
เพื่อแลกกับสินค้าที่คุณตัดสินใจ จากข้อมูลที่คุณได้รับและก็ เชื่อว่ามีคุณภาพจริงตามคำโฆษณา นี่คือคำถามเริ่มต้นที่คุณต้องหาข้อมูลของผลิตภัณฑ์ว่า.. ”คุณตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อวัตถุประสงค์อะไร?และคุณต้องการผลลัพธ์บั้นปลายของสินค้าคืออะไร?"

ปัจจัยในการพิจารณาการสั่งซื้อสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ทางอินเตอร์เน็ตมีเหตุผลหลัก ๆ ดังนี้

คุณตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเอ็นไซม์บำบัดเพื่อวัตถุประสงค์อะไร?

- ทุกๆ เหตุผลของการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร หรือผลิตภัณฑ์อาหารเสริมนั้นมาจากปัญหาสุขภาพ ตั้งแต่ปัญหาสุขภาพที่กำลังเริ่มก่อตัว
จนกระทั่งปัญหารุกลามขั้นทรุดโทรมต้องเยี่ยวยาแก้ไขปัญหาสุขภาพที่เกิดขึ้น แล้วด้วย “ยาปฏิชีวนะ” หรือเกิดปัญหาสุขภาพเรื้อรังสะสมจนการเยี่ยวยา
ด้วยการรักษาด้วยการแพทย์ปัจจุบันไม่ได้ หลายๆ โรคโดยเฉพาะ มะเร็ง โรคทางสมอง อัมพฤตอัมพาต เป็นต้น การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้ถือเป็น
ทางเลือก และโดยมากเลือกเพื่อการบำบัดเยี่ยวยาสุขภาพ เป็นทางเลือกสุดท้าย

- ราคา ของผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้มีตั้งแต่ราคาต่ำไปจนสูง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับต้นทุนของคุณภาพของวัตถุดิบกรรมวิธี กระบวนการผลิต และการวิจัยซึ่งส่ง
ผลต่อ ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ที่ผู้ที่บริโภคจะได้รับและนี่เป็น ปัจจัยของราคาของผลิตภัณฑ์นั้นๆ แต่ผู้เลือกซื้อส่วนมากกลับมองที่
ราคาเป็นตัวตัด สิน
และเมื่อเลือกแล้วกิน ไม่ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆ โดยไม่ค้นหาต้นเหตุของปัญหาที่แท้ จริงว่า..เป็นที่ผลิตภัณฑ์ด้อย คุณภาพหรือไม่? หรือบริโภคไม่เป็นไปตามคำแนะนำของผลิต? หรือเป็นจากไม่รู้ปัญหาของสุขภาพของตัวเองที่แท้จริงว่าต้องกินผลิตภัณฑ์ชนิดใด? กลุ่มไหน? เฉพาะเจาะจงมากหรือน้อยในปริมาณที่เหมาะสมกับปัญหาของสุขภาพของตนเอง

- วัตถุประสงค์ของการเลือกซื้อส่วนใหญ่มาจากสาเหตุของปัญหาสุขภาพที่ตนเองเป็นอยู่ และเมื่อฟัง ดู อ่านคำ โฆษณา และกรณีที่มีการยกตัวอย่าง
ผู้ใช้ก็มี แนวโน้มจูงใจให้เกิดการตัดสินใจสั่งซื้อ ผลิตภัณฑ์แต่ ละชนิดถูก ออกแบบหรือคิดสูตรมาเพื่อใช้ในวงกว้างโดยมุ่งหวังผลที่ครอบคลุม ทางการ
แพทย์ได้ให้คำแนะ นำ ไว้ว่า “คนแต่ละคนไม่เหมือนกัน” ดังนั้นคนหนึ่งเป็นโรคๆหนึ่งไม่ได้หมายความว่าคนอื่นจะเป็นโรคที่เหมือนกันของดีของ
ผลิตภัณฑ์ที่ ผลิตได้มาตรฐานในกลุ่มนี้ ก็คือ ทั้งหมดเป็นอาหารจึงไม่เป็นพิษต่อร่างกายไม่สร้างผลกับทบข้างเคียง ไม่เหมือนยาถ้าใช้ผิดและร่างกาย
ไม่ยอมรับจะส่งผลข้างเคียงให้กับร่างกายและในรายที่ร้ายแรง อาจถึงขั้นเสียชีวิต ดังนั้นการเลือกผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้ใช้เพื่อเป็นทางเลือกของการบำบัด
สุขภาพและหวังผลต่อ ประสิทธิภาพที่ได้รับ ผู้ที่เลือกซื้อควรจะต้องศึกษาหาความรู้พื้นฐาน ของคุณประโยชน์ของสารอาหารที่ประกอบอยู่ในผลิตภัณฑ์
นั้นๆเสียก่อน เพื่อการเลือกใช้ที่ตรงวัตถุ ประสงค์และสอบถามข้อมูลเชิงลึกกับผู้จำหน่ายก่อนการ ตัดสินใจซื้อ สิ่งที่ผู้เลือกซื้อควรจะต้องพิจารณา มากที่สุดก็คือ การใช้คำโฆษณาที่แสดงถึงประสิทธิภาพของ ผลิตภัณฑ์ที่ต้องเหมาะสมไม่เกินจริง และควร มีผลการศึกษาทางวิทยาศาสตร์หรือ
โภชนาการประกอบ อย่าตกเป็นเหยื่อของคำโฆษณา!

**ผู้เลือกซื้อที่จะใช้เอ็นไซม์เป็นทางเลือกในการบำบัดนั้น มักเลือกเป็นการบำบัดสุดท้ายที่ทางการแพทย์ ยืนยันว่าไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ หรือบางคน ก็เลือกเพราะไม่ต้องการกินยาปฏิชีวนะไปตลอดชีวิต หรือบางคนได้ศึกษาเรื่องเอ็นไซม์และรู้ว่ามีประโยชน์และสำคัญที่สุดต่อร่างกาย ในแต่ละเหตุผลที่มีล้วนมี ความมุ่งหวังเพื่อการฟื้นฟูสุขภาพและบำบัดอาการของโรคที่เป็นอยู่ให้มีพัฒนาการที่ดีขึ้น เอ็นไซม์สำหรับ ประเทศไทยนั้น
ยังใหม่เริ่มรู้จักกันไม่กี่ปีที่ผ่านมา และมีผู้ที่ทราบข้อมูลในวงแคบๆ และยังไม่แพร่หลาย โดย เฉพาะข้อมูลในเชิงลึกเพื่อการบำบัด โดยส่วนใหญ่ผู้
จำหน่ายจะมุ่งหวังทางด้านการค้าโดยเน้นการ ยกตัว- อย่างผู้ที่เคยได้ใช้แล้วยกมาเป็นตัวอย่างเพื่อจูงใจ ผู้ซื้อจำนวนมากตัดสินใจซื้อเพราะ
ข้อมูลในส่วนนี้แต่ให้ ข้อมูลเรื่องเอ็นไซม์น้อยมาก ในความจริงแล้ว เอ็นไซม์เป็นสิ่งที่ต้องศึกษาและหาข้อมูลให้มากที่สุดเพราะ ถ้าเราใช้เอ็นไซม์ ได้ถูกต้องประสิทธิภาพของเอ็นไซม์ จะแสดงให้เห็นเกินผลลัพธ์ที่คาดไว้ หรือเรียกว่า “มหัศจรรย์เอ็นไซม์” จึงมีคำกล่าวในวงการเอ็นไซม์นาๆชาติว่า “เอ็นไซม์ คือ พลังชีวิต (Enzyme is the life force)” ดังนั้นคุณเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เอ็นไซม์บำบัดด้วยเหตุผลอะไร?

- เลือกเพื่อใช้ในการบำบัดอาการของโรคแห่งความเสื่อมของร่างกายที่เป็นอยู่ หรือ
- เลือกเพื่อใช้ในเชิงป้องกันก่อนการเกิดโรคแห่งความเสื่อมของร่างกาย

**ไม่ว่าคุณจะเลือกด้วยเหตุผลใดก็ตามคุณควรศึกษาข้อมูลเรื่องเอ็นไซม์เบื้อต้นก่อน และสอบถาม ผู้จำหน่ายว่าผลิตภัณฑ์ใด
เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของตนเอง


พิจารณาผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์สุขภาพ เอ็นไซม์บำบัดที่หลากหลายในโลกของอินเตอร์เน็ตนั้นมีเลือกมากมายหลายเว็บไซต์ Bright-biotic.com ก็เป็นเว็บไซต์หนึ่ง
ที่ท่านได้คลิกเลือก “ไบร์ท-ไบโอติค” ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้การพิจารณาเลือกผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเอ็นไซม์บำบัดนั้น มีข้อให้ท่านน่าจะ
นำไปประกอบการพิจารณา ดังนี้

- เอ็นไซม์ที่ประกอบในผลิตภัณฑ์ที่พิจารณาจะซื้อมีเอ็นไซม์อะไรบ้าง?
เป็นเรื่องสำคัญมากเพราะคุณต้องการซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีเอ็นไซม์เพื่อเป้าหมายในการใช้บำบัดร่างกายและสุขภาพของคุณเอง ถ้าผลิตภัณฑ์ที่คุณคิดจะ
เลือกควรต้อง ระบุอย่างชัดเจนว่าในผลิตภัณฑ์นั้นๆมีเอ็นไซม์อะไรบ้างประกอบอยู่ สำหรับผู้ที่จะซื้อและใช้ผลิตภัณฑ์เอ็นไซม์บำบัดนั้นควรจะต้อง
ศึกษาเรื่องเอ็นไซม์เบื้องต้นมาพอสมควร และต้องทราบว่าตัวเองต้องใช้เอ็นไซม์อะไรกลุ่มไหนใช้เพื่อการ บำบัดร่างกาย

เอ็ม-ซายน์ และ เอ็ม-ซายน์ พลัส มีเอ็นไซม์ที่มีประโยชน์ต่อการบำบัด ฟื้นฟูและซ่อมแซมเซลล์ต่างๆ ด้วยกันหลายชนิด ที่สำคัญมีเอ็นไซม์เพื่อใช้ในการ ย่อยอาหารเป็นหลักประกอบอยู่ด้วยกัน 3กลุ่ม และ เอ็นไซม์เผาผลาญคือ

• กลุ่มย่อยโปรตีน คือ เอ็นไซม์โปรติเอส (Enzyme Protease)*
• กลุ่มย่อยไขมัน คือ เอ็นไซม์ไลเปส (Enzyme Lipase)
• กลุ่มย่อยแป้งและน้ำตาล คือ เอ็นไซม์อะไมเลส (Enzyme Amylase)

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร โปรไบโอติคเอ็นไซม์
เอ็นไซม์ที่มีใน...
เอ็ม-ซายน์
M-SIGN
เอ็ม-ซายน์ พลัส
M-SING plus
AMYLASE
LIPASE
PROTEASE
CELLULASE
DEHYDROGENASE
LACTASE
CATALASE
PEROXIDASE
DIETERASE
15,000 DU
2,500 IU
55,000 HUT
1,600 CU
1,500 IU
500 LacU
500 IU
350 IU
500 IU
15,000 DU
1,000 IU
65,000 HUT
1,500 CU
1,500 IU
400 LacU
500 IU
350 IU
500 IU

ลังของเอ็นไซม์


อ่านเรื่องเอ็นไซม์ต่อนะค่ะ >> | 1 | 2| 3 | 4 | 5 |
อ่านรายละเอียดหน้าที่ของเอ็นไซม์เพิ่มเติม โปรดคลิก>>> พลังของเอ็นไซม์

<กลับหน้าแรก>

 
โปรไบโอติคเอนไซม์ ของ เอ็ม-ซายน์ และเอ็มซายน์ พลัส ช่วยปรับฟื้นคืนสุขภาพของคุณให้กลับมาเป็นปกติ แข็งแรง และอ่อนเยาว์ 
 
 
 
 

เมนูหลัก

ข่าว | กิจกรรม |บทความต่างๆ

ข้อมูลสาธารณะ

ลิงค์แนะนำเสริมความรู้

 
 

เพิ่มเพื่อน 

 

 
 
  Yahoo bot last visit powered by MyPagerank.Net   
 
 
   
 
 
 
© Copyright 2006-2018 by BRIGHT-BIOTIC :: Call :08-5132-8132, 09-1697-4373:: bright-biotic@windowslive.com