Home
เอ็ม-ซายน์ พลัส เสริมอาหารโปรไบโอติคเอนไซม์ เอนไซม์เสริมบำบัดสุขภาพ | ไบร์ท อะโรม่า ออยล์ : ช่วยให้สดชื่น กระตุ้นการตื่นตัว หอมเย็นชื่นใจ
ติดต่อเรา
เกี่ยวกับเรา
facebook
 
 
ไบร์ท ไบโอติค
เสริมอาหารโปรไบโอติคเอ็นไซม์
เสริมบำบัดและฟื้นฟู
สมุนไพรบำรุงและดูแลสุขภาพ
อะโรม่าบำบัด
Bright-biotic 12th
เอ็ม-ซายน์
เสียงดังในหู ไบร์ท พลัส
ไบร์ท พลัส
Bright Aroma oil

สุขภาพซ่อมได้

 

เพิ่มเพื่อน

   ขอบคุณที่สั่งซื้อสินค้าและสนับสนุนสินค้าไทย :: สินค้าทั้งหมดภายในร้านนี้เป็นสินค้าที่ผลิตภายในประเทศไทย และมีบางผลิตภัณฑ์ของเราเป็นสินค้า ที่ส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศคือ สหรัฐอเมริกา, ญี่ปุ่น และเกาหลี ได้แก่ เอ็ม-ซายน์ พลัส ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรไบโอติคเอนไซม์ คุณจึงมั่นใจใน คุณภาพดีเยี่ยมเป็นที่ยอมรับในต่างประเทศมานานกว่า 10 ปี ปลอดภัยด้วยการผลิตทางวิทยาศาสตร์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานความปลอดภัย เอ็ม-ซายน์ พลัส คือ ผลิตภัณฑ์เพื่อการบำบัด ฟื้นฟู และเสริมสร้างความแข็งแรง ของสุขภาพด้วยการใช้เอนไซม์ในการบำบัดตามหลักทางวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้อง

 
 

ผลิตภัณฑ์เรา..ที่คุณตัดสินใจ


    - กระบวนการผลิตและแหล่งที่มาของเอ็นไซม์
ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ยืนยันว่า “เอ็นไซม์ที่มีประโยชน์ต่อร่างกายต้องมาจากกระบวนการหมักที่เป็นผลผลิตมา จากจุลินทรีย์” ปัจจุบันเอ็นไซม์ไม่สามารถ
ผลิตด้วย การสังเคราะห์ได้จะต้องได้มาจากธรรมชาติเท่านั้น กระบวน การผลิตมีความสำคัญมากต่อผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและคุณประโยชน์ต่อร่างกาย กระบวนการผลิตจะต้องผลิตโดย ผ่านกรรมวิธีที่ถูกต้องทางวิทยาศาสตร์ ต้องใช้วัตถุดิบที่คัดสรรปลอด สารพิษ สารเคมี และมีคุณภาพ เพราะวัตถุดิบ ที่นำมาผลิตคือ อาหารที่ต้อง กินเข้าสู่ร่างกายและจะถูก ย่อยสลายให้เป็นสารอาหารโดยเอ็นไซม์ที่มีในตัวผลิตภัณฑ์เองและในร่างกายของเราที่ผลิตขึ้น
เองโดย “ตับอ่อน” (อย่างไม่เพียงพอ ที่มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง)

**ตัวเอกที่สำคัญที่สุดคือ “จุลินทรีย์และยีสต์” เพราะจุลินทรีย์และยีสต์บางสายพันธุ์มีคุณสมบัติที่สามารถ ผลิตเอ็นไซม์ที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกาย จุลินทรีย์ และยีสต์มีมากมายหลายสายพันธุ์ในโลก ของเราและมีทั้ง ที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกาย และเป็นโทษต่อร่างกายซึ่งการคัดเลือกสายพันธุ์นั้น
จะต้องให้เป็นหน้าที่ของ นักวิทยาศาสตร์ด้านชีวเคมีที่เป็นผู้เชียวชาญเฉพาะด้าน และต้องได้รับการผ่านกระบวนการดูแลให้เฝ้ามองทดสอบและทดลอง
จนได้สายพันธุ์ที่สะอาดและบริสุทธิ์ ที่สำคัญ “จุลินทรีย์ และยีสต์”นั้นจะต้องไม่กลายพันธุ์ (การกลายพันธุ์ของจุลินทรีย์และยีสต์นั้นเป็นอันตรายต่อ
มนุษย์และ สัตว์)

เอ็มซายน์, เอ็ม-ซายน์ พลัส และ คิว-สาเมล ใช้ “จุลินทรีย์และยีสต์ กลุ่มโปรไบโอติค” ที่ผ่านการคัด สายพันธุ์ว่าสะอาด บริสุทธิ์ และไม่กลายพันธุ์ ด้วยการผ่านการรับรองความปลอดภัยจากสถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
- สถาบันวิจัยอาหารจากประเทศญี่ปุ่นรับรองว่าไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์และสัตว์ แม้ใช้ในปริมาณ 21,000 มิลลิกรัม ต่อกิโลกรัมน้ำหนักตัว
- สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยทดสอบความเป็นพิษเฉียบพลันทางปากที่ระดับ 2,000 มิลลิกรัม/กิโลกรัมน้ำหนักตัว พบว่าหนูทุกตัวแสดงอาการปกติตรวจไม่พบความผิดปกติ ของอวัยวะภายในจากการชัน สูตรซากหนูทุกตัว เมื่อสิ้นสุดการทดสอบ
- สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ผลวิเคราะห์พบว่าไม่มี แบคทีเรียและราที่ก่อให้เกิดโรคใดๆ ต่อมนุษย์และสัตว์
- GLOBAL HEALTH SECURITY WORLD HEALTH ORGANIZATION GENEVA 2003
กลุ่มเชื้อจุลินทรีย์มีความปลอดภัยสูงไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ พืชและสัตว์ (BIO SAFETY LEVEL 1)

    เอ็นไซม์หลายชนิดที่ประกอบอยู่ใน เอ็ม-ซายน์, เอ็ม-ซายน์ พลัส และคิว-สาเมล เป็นผลผลิต จาก กลุ่มจุลินทรีย์คือ แบคทีเรีย (Bacteria) 3 สายพันธุ์ และ ยีสต์ (Yeast) 2 สายพันธุ์

Bacteria
Bacteria1 **Pediococcus acidilactici
ผลิตกรดแลคติก และสารชีวนะ Pediocins มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียแกรมลบที่เป็นโทษ เช่น Vibrio cholerae, E.coli, Salmonella,Pseudomonas Proteus, Clamphylobacter อีกทั้งมีฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย แกรมบวกที่เป็นโทษ เช่น Clostridium botulinum, Clostridium perfiengens, Staphylococcus aureus
Bacteria2
**Pediococcus pentosaceus
ผลิตกรดแลคติก และสารชีวนะ Pediocins มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียแกรมลบที่เป็นโทษเช่น Vibrio cholerae, E.coli, Salmonella,Pseudomonas Proteus, Clamphylobacter อีกทั้งมีฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียแกรมบวกที่เป็นโทษ เช่น Clostridium botulinum, Clostridium perfiengens Staphylococcus aureus
 
Bacteria3 **Bacillus amyloliquefaciens
ผลิตสาร Iturins (Antifungal Agent )มีฤทธิ์กำจัดเชื้อรา เช่น Aspergillus, Rhizoctonia, Collectotricum, Fusarium อีกทั้งผลิตเอ็นไซม์ได้หลายชนิดเช่น Amylase, Lipase, Protease, Peptidase, Sucrase
Fungi, Yeast, and Yeast Genetic Stock
Yeast1
**Pichia farinosa
ยีสต์ที่พบน้อยในธรรมชาติ
ผลิตสาร Killer Toxins ที่ทำลายความเป็นพิษของ สารพิษอะฟลาท็อกซิน(aflatoxins),ไมโครท็อกซิน(mycotoxins) และ เอ็กโซท็อกซิน(exotoxins)
 
Yeast2
**Dekkera anomala
ยีสต์ที่ย่อย เยื่อใย, แป้ง,น้ำตาล เป็น กรดน้ำส้ม อีกทั้งผลิตเอ็นไซม์หลายชนิด เช่น Cellulase, Sucrase Pectinase, Lignin, Amylase, Hemicellulase, Xylanase etc.
 
แบคทีเรีย (Bacteria) และ ยีสต์ (Yeast) ได้รับการตรวจสอบโดย..
ATCC The Global Bioresource Center TM

 แบคทีเรีย (Bacteria) และยีสต์ (Yeast) ดังกล่าวที่ใช้ในการผลิตเอ็นไซม์ ได้รับการจดสิทธิบัตรในการค้นพบและคัดสาย พันธุ์ ทำให้ผู้บริโภคมั่นใจได้ว่า ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เอ็นไซม์บำบัด ของ เอ็ม-ซายน์ (M-SIGN) และ เอ็ม-ซายน์ พลัส (M-SIGN plus)) ปลอดภัยและมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพสูง

- ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เอ็นไซม์บำบัด นั้นๆได้ผ่านการรับรองจากกระทรวงสาธารณะสุขว่าปลอดภัย และได้มาตรฐานการผลิต
พิจารณาเครื่องหมายหรือสัญญาลักษณ์ว่าผลิตภัณฑ์ได้ผ่านการตรวจสอบและพิจารณาจากกรมอาหาร และยากระทรวง สาธารณะสุข หรือ อ.ย. การส่งสูตรและผลิตภัณฑ์ตัวอย่างให้ อ.ย. ได้ทำการทดสอบทางวิทยาศาสตร์ว่ามีสารปนเปื้อน สารพิษ ที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์หรือไม่? ถ้าทาง อ.ย. ตรวจและทดสอบแล้วว่าผ่านมีความปลอดภัยต่อการบริโภคของ มนุษย์ก็จะให้เลขที่ อ.ย. ยืนยันว่าได้ผ่านการตรวจสอบแล้ว


อ่านเรื่องเอ็นไซม์ต่อนะค่ะ >> | 1 | 2| 3 | 4 | 5 |

<กลับหน้าแรก>

 
โปรไบโอติคเอนไซม์ ของ เอ็ม-ซายน์ และเอ็มซายน์ พลัส ช่วยปรับฟื้นคืนสุขภาพของคุณให้กลับมาเป็นปกติ แข็งแรง และอ่อนเยาว์ 
 
 
 
 

เมนูหลัก

ข่าว | กิจกรรม |บทความต่างๆ

ข้อมูลสาธารณะ

ลิงค์แนะนำเสริมความรู้

 
 

เพิ่มเพื่อน 

 

 
 
  Yahoo bot last visit powered by MyPagerank.Net   
 
 
   
 
 
 
© Copyright 2006-2018 by BRIGHT-BIOTIC :: Call :08-5132-8132, 09-1697-4373:: bright-biotic@windowslive.com