Home
เอ็ม-ซายน์ พลัส เสริมอาหารโปรไบโอติคเอนไซม์ เอนไซม์เสริมบำบัดสุขภาพ | ไบร์ท อะโรม่า ออยล์ : ช่วยให้สดชื่น กระตุ้นการตื่นตัว หอมเย็นชื่นใจ
ติดต่อเรา
เกี่ยวกับเรา
facebook
 
 
ไบร์ท ไบโอติค
เสริมอาหารโปรไบโอติคเอ็นไซม์
เสริมบำบัดและฟื้นฟู
สมุนไพรบำรุงและดูแลสุขภาพ
อะโรม่าบำบัด
Bright-biotic 12th
เอ็ม-ซายน์
เสียงดังในหู ไบร์ท พลัส
ไบร์ท พลัส
Bright Aroma oil

สุขภาพซ่อมได้

 

เพิ่มเพื่อน

   ขอบคุณที่สั่งซื้อสินค้าและสนับสนุนสินค้าไทย :: สินค้าทั้งหมดภายในร้านนี้เป็นสินค้าที่ผลิตภายในประเทศไทย และมีบางผลิตภัณฑ์ของเราเป็นสินค้า ที่ส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศคือ สหรัฐอเมริกา, ญี่ปุ่น และเกาหลี ได้แก่ เอ็ม-ซายน์ พลัส ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรไบโอติคเอนไซม์ คุณจึงมั่นใจใน คุณภาพดีเยี่ยมเป็นที่ยอมรับในต่างประเทศมานานกว่า 10 ปี ปลอดภัยด้วยการผลิตทางวิทยาศาสตร์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานความปลอดภัย เอ็ม-ซายน์ พลัส คือ ผลิตภัณฑ์เพื่อการบำบัด ฟื้นฟู และเสริมสร้างความแข็งแรง ของสุขภาพด้วยการใช้เอนไซม์ในการบำบัดตามหลักทางวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้อง

 
 

ผลิตภัณฑ์เรา..ที่คุณตัดสินใจ


- ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เอ็นไซม์บำบัด เอ็ม-ซายน์ และเอ็ม-ซายน์ พลัส ได้ผ่านการพิจารณาจาก อ.ย. ตั้งแต่ 7 ก.ค. 2548 (ปี ค.ศ. 2005)

• เอ็ม-ซายน์ (M-SIGN) อ.ย. 10-1-25847-1-0024
• เอ็ม-ซายน์ พลัส (M-SIGN plus) อ.ย. 10-1-25847-1-0025

- ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เอ็นไซม์บำบัด เอ็ม-ซายน์, เอ็มซายน์ พลัส และคิว-สาเมล เป็นผลิตภัณฑ์ ที่ ผลิตในประเทศและส่งออกไปจำหน่ายยังประเทศจีน ญี่ปุ่น และเกาหลี เริ่มจำหน่ายในประเทศไทยปี พ.ศ. 2549

ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม และน้ำหมักชีวภาพต่างกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรไบโอติค เอ็นไซม์ บำบัดอย่างไร?

- ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม เช่น วิตามินเสริม แร่ธาตุเสริม กรดจำเป็นเสริม และไขมันจำเป็นเสริม
ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม คือ อาหารที่ผ่านขบวนการสกัดให้กลายเป็นสารอาหารประกอบด้วยวิตามินต่างๆ และแร่ธาตุสำคัญ ที่ร่างกายสามารถนำ
ไปใช้ได้โดยผ่านกระบวนของเอ็นไซม์เผาผลาญพลังงาน (Metabolic Enzyme) ผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้ เป็นสารอาหารที่ใช้เพื่อเสริมเติมให้ร่างกาย
ในขณะที่ร่างกายขาด สารอาหาร โดยปกติถ้าเรากินอาหารที่สด และอุดมไปด้วยวิตามิน แร่ธาตุในอาหารนั้นๆ เมื่อเรากินและผ่านกระบวนการ ย่อยที่สมบูรณ์ เอ็นไซม์ในร่างกายจะย่อยอาหารเหล่านั้นให้เป็น สารอาหารและแร่ธาตุที่ร่างกายจำเป็นต้องใช้ ร่างกายของเราก็จะได้ รับสารอาหาร
และแร่ธาตุ อย่างเพียงพอโดยที่ไม่จำเป็นต้องกินผลิตภัณฑ์อาหารเสริม แต่ความจริงในโลก ปัจจุบันการบริโภคอาหารส่วนใหญ่มักขาดสารอาหาร
สำคัญที่จำเป็นต่อร่างกาย อัน เนื่องจากกระบวนการผลิตและปรุงแต่ง จึงทำให้กินอาหารเพียงเพื่อแค่ให้อิ่มต่อมื้อๆเท่านั้นแต่ไม่ได้คำนึง ถึงคุณ ประโยชน์ต่อ ร่างกาย จึงเป็นสาเหตุให้ร่างกายเสื่อมเร็ว ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจึงกลายเป็น ความ จำเป็นสำหรับคนที่รักสุขภาพและดูแลสุขภาพ
เชิงป้องกัน การบริโภควิตามินเสริม แร่ธาตุเสริม กรดและไขมันจำเป็นเสริมจะไม่มีความจำเป็นเลยถ้าได้เรียนรู้เรื่องโภชนาการอาหาร กินอาหารให้
เหมาะสมที่มีคุณภาพ และคุณประโยชน์ ต่อร่างกาย การซื้อผลิตภัณฑ์ อาหารเสริมควรพิจารณามาตรฐานการผลิต และส่วน ประกอบของสารอาหาร
ที่มีปริมาณ ที่เหมาะสมต่อการบริโภคเพื่อเสริมแทนวิตามิน แร่ธาตุ ไขมันจำเป็นและ กรดจำเป็นที่ขาด

- ราคาของผลิตภัณฑ์นี้ก็เป็นส่วนที่ต้องพิจารณาเพราะจะ หมายถึงต้นทุนของวัตถุดิบที่มีคุณภาพ และกรรมวิธีกระบวนการผลิตตามหลักโภชนาการ
อาหารและวิทยาศาสตร์

*สารอาหารคือ โมเลกุลของอาหารที่มีขนาดเล็กมากที่สามารถซึมผ่านผนังลำไส้เล็กเข้าสู่กระแสเลือดได้ สารอาหาร ปกติเราได้จากอาหารที่เรา
กินเข้าไปโดยผ่านกระบวนการย่อยสลายของ เอ็นไซม์ย่อยอาหาร (Digestive Enzyme) สารอาหารประกอบด้วยวิตามิน แร่ธาตุ กรดจำเป็น
และไขมันจำเป็น ซึ่งร่างกายใช้สาร อาหารเหล่านี้มาเป็นตัวช่วยในการซ่อมแซม และให้พลังงานกับเซลล์โดยผ่านการทำปฏิกิริยาเคมีของ เอ็นไซม์ เผาผลาญพลังงาน (Metabolic Enzyme) ถ้าไม่มี “เอ็นไซม์” สารอาหารที่กินไปก็จะไม่ได้ ใช้ประโยชน์ และจะถูกขับถ่ายเป็นของเสียราคาแพง

- น้ำหมักชีวภาพ หรือที่เรียกกันในปัจจุบันว่า “น้ำเอ็นไซม์”
น้ำหมักชีวภาพ คือ น้ำที่ประกอบด้วยสารชีวภาพ เอ็นไซม์ สารอาหาร ที่ได้จากการหมัก รวมของพืช ผัก ผลไม้และน้ำตาลเพื่อให้จุลินทรีย์ใน
อาหารย่อยสลายอาหารและผลิตเอ็นไซม์ ด้วยการหมักนานตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป การหมักที่ถูกวิธีตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์จะทำให้ น้ำหมักชีวภาพมีคุณภาพและมีคุณ ประโยชน์ต่อร่างกาย โดยส่วนใหญ่น้ำหมักชีวภาพจะให้ ประโยชน์ต่อกระบวนการย่อยอาหาร การพิจารณา ซื้อน้ำมักชีวภาพควรพิจารณาดังต่อไปนี้

- กรรมวิธีการหมักต้องสะอาดและถูกต้องตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

- วัตถุดิบที่นำมาหมักนั้นต้องสะอาด ปราศจากสารเคมีตกค้าง

- วัตถุดิบต้องมีคุณภาพมีสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกาย

- น้ำตาลใช้ในการหมักเพื่อเป็นอาหารให้จุลินทรีย์นั้นไม่ควรเป็นน้ำตาลที่ผ่านการฟอกขาว เพราะน้ำตาล ฟอกขาวนั้นต้องผ่านกระบวนการเคมีและ
ทำให้น้ำตาลด้อยคุณภาพ

- น้ำที่นำมาหมักต้องเป็นน้ำที่สะอาด

- คุณภาพของวัตถุดิบและน้ำมีความสำคัญต่อจุลินทรีย์ที่จะเกิดขึ้นในขณะหมัก เพราะจะทำให้จุลินทรีย์ ไม่กลายพันธุ์
- กรรมวิธีการหมัก ภาชนะ อุณหภูมิ การเก็บรักษาก็มีความสำคัญต่อจุลินทรีย์ที่จะเกิดขึ้นขณะหมักเพราะจะทำให้จุลินทรีย์ไม่กลายพันธุ์

- น้ำหมักชีวภาพที่ได้จากการหมักครั้งแรกจะต้องไม่นำมาหมักซ้ำๆ ต่อเป็นหัวเชื้อนอกห้องควบคุมคุณภาพ ทางวิทยาศาสตร์ เพราะอาจทำให้
จุลินทรีย์กลายพันธุ์

- การกลายพันธุ์ของจุลินทรีย์จะทำให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพและร่างกาย
- ต้องพิจารณาว่าน้ำหมักชีวภาพแต่ละชนิดนั้นประกอบด้วยเอ็นไซม์อะไรบ้าง ซึ่งมีความสำคัญต่อการใช้เพื่อ ประโยชน์ในการบำบัดสุขภาพ

การทำน้ำหมักชีวภาพนั้นผู้ผลิตควรแจ้งไว้ว่าใช้จุลินทรีย์สายพันธุ์อะไรมาทำการหมัก เพื่อให้ผู้บริโภค มั่นใจได้ว่าปลอดภัย ราคาของน้ำหมัก
ชีวภาพค่อนข้างราคาไม่สูง เนื่องจากต้นทุนในการผลิตแต่ถ้า ผู้ผลิตคัดเลือกวัตถุดิบที่นำมาผลิตก็อาจจะทำให้มีผลต่อราคาได้

- ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เอ็นไซม์บำบัด
คือ ผลิตภัณฑ์ที่ประกอบด้วยเอ็นไซม์ที่ได้จากขบวนการหมักที่สามารถระบุได้ว่ามีเอ็นไซม์ ประกอบ อยู่กี่ชนิด และยังประกอบด้วยสารอาหาร วิตามิน แร่ธาตุ สำคัญต่างๆที่สำคัญต่อร่างกาย ความต่างกัน ระหว่าง “อาหารเสริม กับ เสริมอาหาร” นั้นต่างกันที่เสริมอาหารคือ การเติมสิ่งที่ร่างกายเคยผลิต
ได้ในปริมาณที่ เพียงพอต่อการใช้งาน แต่เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายลดการผลิต หรือเกิดจากการลดการผลิตด้วยจากการใช้งาน ร่างกายหนักเกินไป และสิ่งที่เติมเข้าสู่ร่างกาย ก็คือ “เอ็นไซม์ย่อยอาหาร (Digestive enzyme) และเอ็นไซม์เผาผลาญพลังงาน (metabolic enzyme)

“เอ็นไซม์” จะทำงานได้จะต้องมีองค์ประกอบที่สมบูรณ์นั่นก็คือ ต้องมีสารอาหารหรือแร่ธาตุในทำนอง เดียวกันสารอาหารหรือแร่ธาตุจะไม่มี
ประโยชน์เลย ถ้าไม่มีเอ็นไซม์มาช่วยย่อยสลายเพื่อเปลี่ยนให้เป็น พลังงานของเซลล์ ดังนั้นถ้าคุณกินเพียงแต่ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพียงอย่าง
เดียวในขณะที่ร่างกาย ของคุณมีเอ็นไซม์ไม่เพียงพอต่อการย่อยสลายสารอาหารเหล่านั้นได้สารอาหารที่คุณกินเข้าไปก็ไม่ สามารถนำไปใช้ได้เต็ม
คุณค่าอาจเหลือเพียงไม่เกิน 30%ของปริมาณ ที่กินเข้า ไปที่ใช้ประโยชน์ได้ แต่ของเสียจากร่างกายคุณเช่น ปัสสาวะและอุจจาระก็จะมีราคาแพง และโดยที่ไม่ทราบเหตุผลว่าผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่กินเข้าไปนั้น ทำไมไม่ได้ผลลัพธ์ตามที่คาดหวังเท่าที่ควร นั่นเป็นเพราะร่างกายของตัวเอง
ขาดและพร่อง เอ็นไซม์

**การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเอ็นไซม์บำบัด โดยส่วนใหญ่มากกว่าร้อยละ 90 ของผู้ซื้อที่ เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นี้เพื่อการบำบัดให้อาการ
ของโรคความเสื่อมของร่างกายที่เป็นอยู่พัฒนาไปใน ทางที่ดีขึ้น กลับไปเหมือนเดิมเหมือนคนปกติทั่วไป ดังนั้นการเลือกผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้ผู้เลือกซื้อ
จะต้องพิจารณาเอ็นไซม์ที่ประกอบในผลิตภัณฑ์เป็นสำคัญเพราะมีผลต่อการบำบัด เอ็นไซม์แต่ละกลุ่มจะทำหน้าที่ที่แต่ต่างกันอีกทั้งสารอาหาร แร่ธาตุ ไขมันจำเป็นและกรดจำเป็นที่ประกอบอยู่ในผลิตภัณฑ์ นั้นมีปริมาณเพียงพอกับร่างกายหรือไม่ ถ้าไม่ก็ต้องเลือกสรรหาอาหารที่มีสารอาหาร แร่ธาตุ ไขมันจำเป็น และกรดจำเป็นกินเพิ่มเติมหรือกินผลิตภัณฑ์อาหารเสริมทดแทน

ราคาของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฯขึ้นอยู่กับต้นทุนของวัตถุดิบที่มีคุณภาพแตกต่างกันและกระบวนการผลิต ที่ถูกต้องตามหลักวิทยาศาสตร์ แต่ราคาของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฯนี้จะมี ราคาสูงกว่าน้ำหมักชีวภาพ เพราะคุณสมบัติของผลลัพธ์หลักการบริโภคนั้นแตกต่างกัน

- ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเอ็นไซม์บำบัด ของ เอ็ม-ซายน์, เอ็ม-ซายน์ พลัส และคิว-สาเมล นั้นเป็นผลิตภัณฑ์ได้ผลิตตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และใช้จุลินทรีย์และยีสต์ที่เพาะพันธุ์ในห้องเพาะเลี้ยงที่ปลอดภัย เลือกสรรวัตถุดิบที่มี
คุณประโยชน์ต่อร่างกายที่ให้สารอาหารที่ครบ ถ้วนต่อการใช้งาน ของร่างกายต่อวัน (เมื่อกินตามคำแนะนำ)


อ่านเรื่องเอ็นไซม์ต่อนะค่ะ >> | 1 | 2| 3 | 4 | 5 |

<กลับหน้าแรก>

 
โปรไบโอติคเอนไซม์ ของ เอ็ม-ซายน์ และเอ็มซายน์ พลัส ช่วยปรับฟื้นคืนสุขภาพของคุณให้กลับมาเป็นปกติ แข็งแรง และอ่อนเยาว์ 
 
 
 
 

เมนูหลัก

ข่าว | กิจกรรม |บทความต่างๆ

ข้อมูลสาธารณะ

ลิงค์แนะนำเสริมความรู้

 
 

เพิ่มเพื่อน 

 

 
 
  Yahoo bot last visit powered by MyPagerank.Net   
 
 
   
 
 
 
© Copyright 2006-2018 by BRIGHT-BIOTIC :: Call :08-5132-8132, 09-1697-4373:: bright-biotic@windowslive.com