Home
เอ็ม-ซายน์ พลัส เสริมอาหารโปรไบโอติคเอนไซม์ เอนไซม์เสริมบำบัดสุขภาพ | ไบร์ท อะโรม่า ออยล์ : ช่วยให้สดชื่น กระตุ้นการตื่นตัว หอมเย็นชื่นใจ
ติดต่อเรา
เกี่ยวกับเรา
facebook
 
 
ไบร์ท ไบโอติค
เสริมอาหารโปรไบโอติคเอ็นไซม์
เสริมบำบัดและฟื้นฟู
สมุนไพรบำรุงและดูแลสุขภาพ
อะโรม่าบำบัด
Bright-biotic 12th
เอ็ม-ซายน์
เสียงดังในหู ไบร์ท พลัส
ไบร์ท พลัส
Bright Aroma oil

สุขภาพซ่อมได้

 

เพิ่มเพื่อน

   ขอบคุณที่สั่งซื้อสินค้าและสนับสนุนสินค้าไทย :: สินค้าทั้งหมดภายในร้านนี้เป็นสินค้าที่ผลิตภายในประเทศไทย และมีบางผลิตภัณฑ์ของเราเป็นสินค้า ที่ส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศคือ สหรัฐอเมริกา, ญี่ปุ่น และเกาหลี ได้แก่ เอ็ม-ซายน์ พลัส ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรไบโอติคเอนไซม์ คุณจึงมั่นใจใน คุณภาพดีเยี่ยมเป็นที่ยอมรับในต่างประเทศมานานกว่า 10 ปี ปลอดภัยด้วยการผลิตทางวิทยาศาสตร์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานความปลอดภัย เอ็ม-ซายน์ พลัส คือ ผลิตภัณฑ์เพื่อการบำบัด ฟื้นฟู และเสริมสร้างความแข็งแรง ของสุขภาพด้วยการใช้เอนไซม์ในการบำบัดตามหลักทางวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้อง

 
 
ใครคือผู้ใช้เอนไซม์

ใคร? ..คือผู้ที่ต้องเสริมเอ็นไซม์


ดังนั้นสารอาหารที่ผ่านกระบวนการย่อยโดยเอ็นไซม์ย่อยอาหารจะมีคุณภาพขึ้นอยู่กับ 2 ปัจจัยคือ


ปัจจัยที่ 1) คุณภาพของอาหารที่กินมีองค์ประกอบของสารอาหารที่ร่างกายต้องมากหรือน้อยเพียงไร เป็นอาหาร
                 ชนิดเป็นหรืออาหารชนิดตาย
ปัจจัยที่ 2) ปริมาณของเอ็นไซม์กลุ่มย่อยอาหารที่ผลิตโดยตับอ่อนมีเพียงพอต่อการย่อยอาหารในแต่ละมื้อหรือไม่

       ความสำคัญของ 2 ปัจจัยหลักที่เป็นหนึ่งในสาเหตุสำคัญที่ทำให้เซลล์ในร่างกายค่อยๆเสื่อมสภาพลง อาหาร
คือปัจจัยหลักพื้นฐานของร่างกายที่ต้องการมากที่สุด ถ้าอาหารที่เราเลือกกินนั้นด้อยคุณภาพร่างกายก็ไม่ได้รับสาร
อาหารที่ดีเพียงพอต่อการใช้งานเซลล์ในร่างกายก็จะค่อยๆแก่ลงและเสื่อมสภาพในทางตรงกันข้ามถ้าเราเลือกสรร
อาหารที่มีคุณภาพในแต่ละมื้อร่างกายก็ได้รับสารอาหารที่ดีและเพียงพอต่อการใช้งานเซลล์ภายในร่างกายก็จะแข็ง
แรงและรักษาความอ่อนเยาว์ของเซลล์ได้เนื่องจากซ่อมแซมความเสียหายอาหารที่เรากินเข้าสู่ร่างกายนั้นก็เป็นเป็น
เหตุปัจจัยทำให้อวัยวะที่ผลิตเอ็นไซม์กลุ่มย่อยอาหารก็คือ “ตับอ่อน” เสื่อมสภาพและลดประสิทธิภาพของการผลิต
เอ็นไซม์กลุ่มย่อยอาหาร อาหารที่ทำให้ตับอ่อนทำงานหนักตลอดเวลาก็คือ อาหารปรุงสุกที่ทำให้เอ็นไซม์ในอาหาร
ตายหมดแล้วหรือทางโภชนาการเรียกว่า “อาหารที่ตายแล้ว” อาหารที่ไม่มีเอ็นไซม์เป็นสาเหตุให้ตับอ่อนต้องผลิต
เอ็นไซม์กลุ่มย่อยอาหารให้ได้มากเพียงพอกับปริมาณของอาหาร เมื่อตับอ่อนต้องผลิตเอ็นไซม์ย่อยอาหารกับการ
ย่อยอาหารของทุกมื้อเฉลี่ยเรากินอาหารหลักวันละ 3 มื้อ กินขนม เครื่องดื่มต่างๆในแต่ละวันโดยประมาณแล้ว เรา
ต้องให้ตับอ่อนผลิตเอ็นไซม์ออกมาวันละประมาณ 5 ครั้ง เดือนละ 150 ครั้ง ปีละ 1,800 ครั้ง และถ้าวันนี้คุณอายุ 25 ปี
คุณให้ตับอ่อนผลิตเอ็นไซม์ไม่น้อยกว่า 45,000 ครั้ง ถ้าอายุ 35 ปี คุณให้ตับอ่อนผลิตเอ็นไซม์ไม่น้อยกว่า 63,000 ครั้ง
และวันนี้คุณอายุเท่าไร คุณก็ลองนำจำนวน 1,800 ครั้ง คูณด้วยอายุของคุณ อย่างไรก็ตามการผลิตเอ็นไซม์ย่อยอาหาร
ในแต่ละครั้งจะมีปริมาณที่ไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับประเภทอาหารที่กินเข้าไป ถ้ามื้อนั้นๆเป็นอาหารตายทั้งหมดเอ็นไซม์ย่อย
อาหารก็จะถูกผลิตออกมาจำนวนมาก แต่ถ้าอาหารมื้อนั้นๆเป็นอาหารผสมระหว่างอาหารเป็นและอาหารตายเอ็นไซม์
ย่อยอาหารก็จะถูกผลิตออกมาจำนวนน้อยลงกว่ามื้ออาหารที่เป็นอาหารตายทั้งหมด จริงๆแล้วการใช้ชีวิตของคนใน
ปัจจุบันทำให้ตับอ่อนทำงานแทบจะไม่เวลาหยุดพักเลย อันเนื่องมาจากพฤติกรรมการกินอาหารและไม่คัดเลือกคุณ
ภาพของอาหาร

         พฤติกรรมการกินอาหารที่บ่อยครั้งเกือบตลอดเวลาของวันจนกระทั่งถึงเวลานอน พฤติกรรมการกินอาหารและขนม
เครื่องดื่มที่มีความหวานมีไขมันประกอบ ทำให้ต้องใช้เอ็นไซม์ย่อยอาหารอยู่ตลอดเวลาจึงเป็นสาเหตุทำให้ตับอ่อนต้อง
ทำงานอย่างหนัก รวมกับอาหารที่กินด้อยคุณภาพทำให้มีสารอาหารที่มีคุณภาพน้อยและร่างกายได้รับนั้นก็ไม่เพียงพอ
ตับอ่อนก็ได้รับสารอาหารไม่เพียงพอกับการใช้งานอย่างหนักการซ่อมแซมฟื้นฟูก็ด้อยลง ตับอ่อนก็เริ่มอ่อนแอลงอย่าง
ช้าๆจนในที่สุดก็เข้าสู่ภาวะถดถอยเริ่มเสื่อมสภาพทำให้การผลิตเอ็นไซม์ย่อยอาหารไม่ได้ปริมาณเหมือนตอนขณะอายุ
น้อยๆในวัยเด็กและวัยรุ่น จากข้อมูลผลการศึกษาพบว่า เมื่ออายุเลยวัย 25 ปีขึ้นไปเอ็นไซม์กลุ่มย่อยอาหารเริ่มมีจำนวน
น้อยลง ไม่เพียงพอกับปริมาณอาหารที่กินเข้าไปแต่ครั้งเนื่องมาจากตับอ่อนเริ่มเสื่อมภาพ

        ตับอ่อนหรือโรงงานผลิตเอ็นไซม์ย่อยอาหารเริ่มเสื่อมสภาพ เอ็นไซม์ย่อยอาหารมีไม่เพียงพอกับปริมาณอาหารใน
แต่ละมื้อ ทำให้การย่อยอาหารไม่สมบูรณ์จึงทำให้ได้สารอาหารน้อยมากอาจได้รับสารอาหารไม่ถึงร้อยละ 50 ของ ปริมาณอาหารและสูญเสียเป็นกากอาหารที่ถูกขับทิ้งจำนวนมาก ผลลัพธ์ที่ร่างกายได้รับก็คือ เซลล์ต่างๆทั่วร่างกายได้ รับสารอาหารไม่เพียงพอต่อการใช้งาน การฟื้นฟูและซ่อมแซมเซลล์ก็ได้ไม่สมบูรณ์ เซลล์เริ่มอ่อนแอลงและการป้องกัน ตัวเองลดลง การแบ่งตัวหรือสร้างเซลล์ใหม่ก็ได้เซลล์ที่ไม่แข็งแรงและเป็นที่มาของการสร้างเซลล์ผิดปกติที่มากขึ้น ความเสี่ยงต่อการเป็น “มะเร็ง” ก็มีสูง >> อ่านต่อ >>>


อ่านต่อหน้าที่ >>|1|2|3|4|5|6|

<กลับหน้าแรก>

 
โปรไบโอติคเอนไซม์ ของ เอ็ม-ซายน์ และเอ็มซายน์ พลัส ช่วยปรับฟื้นคืนสุขภาพของคุณให้กลับมาเป็นปกติ แข็งแรง และอ่อนเยาว์ 
 
 
 
 

เมนูหลัก

ข่าว | กิจกรรม |บทความต่างๆ

ข้อมูลสาธารณะ

ลิงค์แนะนำเสริมความรู้

 
 

เพิ่มเพื่อน 

 

 
 
  Yahoo bot last visit powered by MyPagerank.Net   
 
 
   
 
 
 
© Copyright 2006-2018 by BRIGHT-BIOTIC :: Call :08-5132-8132, 09-1697-4373:: bright-biotic@windowslive.com